Vložil lake, 24. Září 2012 - 4:09

Nechtěl jsem se už vracet k této diskusi, ale přiměl mne k tomu dotaz jiného diskutujícího: ten zopakoval tvrzení o tom, že SVJ není oprávněno účtovat o výdajích na opravy domu na „pětkách“.

Účtovat o cizím majetku je samozřejmě něco jiného než účtovat o nákladech na opravy a údržbu cizího majetku. Neznalost této skutečnosti pak vede k nesprávným závěrům.

Osobou, která v souvislosti s údržbou a opravami domu nesprávně zmínila účet 511 byl anonymní auditor. Jeho rozsáhlé vyjádření citovala paní PeDuPles ve svém příspěvku http://www.portalsvj.cz/…na-zatepleni#…. Podívejme se tedy na jeho expertní názor blíže.

Pan auditor se z neznámého důvodu zmínil o 511 a tvrdil ten nesmysl, že „… účtování oprav cizího majetku do nákladů SVJ je tedy minimálně sporné.“. Expert zjevně není seznámen s § 9 odst. 1 ZoVB, který stanoví, že hlavní činností SVJ je správa, opravy a údržba domu, tedy opravy cizího majetku. Proč by SVJ nemohlo při výsledkovém účtování o nákladech na svou hlavní činnost účtovat na „pětkách“ pan expert bohužel neosvětlil.

Pan auditor napsal, že „… vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku, nikoli na náklady SVJ“. To je samozřejmě nesprávný názor. Pan expert zjevně není seznámen s § 13 odst. 1 ZoVB, podle něhož vlastník jednotky se ze zákona podílí na správě domu. Podílet se znamená nejen spolurozhodovat, ale také správu domu financovat, včetně nákladů právnické osoby, vzniklé ze zákona k provádění této správy.
Možná se pan expert domnívá, že SVJ si má na svou činnost a na odměny statutárnímu orgánu vydělat samo sbíráním železného šrotu, nebo pečením vánočního cukroví? Není to vyloučeno, ale v naprosté většině z 50000 SVJ v tomto státě tomu tak není.

Pan auditor se dále podivoval nad tím, že by při výsledkovém účtování měly přijaté zálohy být účtovány do výnosů. Spíše se podobá pravdě, že nevzal do úvahy postup financování činnosti SVJ. Přijatá záloha samozřejmě nikdy není výnosem – záloha není totéž co splátka. Zároveň s přijetím zálohy ostatně vzniká závazek SVJ vůči plátci ve stejné výši (§ 15 odst. 4 ZoVB). Pokud SVJ má párovat náklady a výnosy, vytvoří výnos tím, že buď přijme od vlastníků jednotek příspěvek na správu podle § 15 odst. 1, nebo převede na příspěvek část z dříve složených záloh (a zároveň o tutéž částku poníží svůj závazek vůči vlastníkovi jednotky). Tento výnos pak SVJ spáruje se svými náklady. Jeví se mi, že pan expert vynechal jeden logický účetní mezikrok; není divu, že mu to pak „nesedělo“.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.