Vložil lake, 11. Září 2012 - 14:18

Paní PeDuPles,

Pán, který skládá sekyrku pro své kamarády je něco zcela jiného než SVJ, které dlouhodobě a trvale a na základě kogentní zákonné úpravy poskytuje služby vlastníkům a uzavřelo kvůli tomu smlouvy s dodavateli zboží a energií.

Že výdaje na předmět hlavní činnosti SVJ nepovažujete za výdaje je naprosto absurdní výklad, kterým se nehodlám dále zabývat. Pletete si snad dosahování příjmu s dosahováním zisku. Jinak si to nedovedu vysvětlit.

Napsala jste: "Ve způsobu účtování, prezentovaném paní Klainovou, však osoba E má výnos 800 Kč, který je povinna zdanit, protože na vyúčtování záloh tímto způsobem Zákon o daních z příjmů nepamatoval.".
Ale no tak. Přijatá záloha je účetně závazkem vůči tomu, kdo zálohu poskytl. O jakém výnosu tedy píšete? Výnos nastane teprve v okamžiku, kdy SVJ sáhne do složených záloh a odčerpá z nich příslušnou částku přesně ve výši svých výdajů.

Váš pán E, který vybírá zálohu na rohlíky a nevede účetnictví tuto zálohu samozřejmě nebude vykazovat jako svůj příjem. Jde o peníze, které přijal do úschovy. Pokud pán E vede účetnictví, přijatou zálohu vede na trojkách jako závazek vůči pánům A, B, C, D a žádnou daň samozřejmě nehradí.

Napsala jste: "Osvobození použít nemůže, protože náklady nebyly větší než vyúčtované příjmy, přesně se rovnaly."
Ono je to ale přesně obráceně: osvobození od daně může přece nastat pouze pokud náklady byly nižší než příjmy a vznikla z toho důvodu daňová povinnost.

Napsala jste: "Opět mi z toho vyplývá, že energie spotřebované vlastníky při provozu jejich domácností (...) do této kategorie nepatří".
Opět stejná chyba: vlastníci nespotřebovávají žádné "energie" kromě těch, které odebírají přímo od dodavatelů. Co poskytuje SVJ jsou služby. Přečtěte si k tomu například výčet služeb v Občanském zákoníku, nebo obsah připravovaného zákona o službách.

Nevidím problém v rozvahovém účtování tam, kde skutečně má smysl a věrně zachycuje finanční toky. Nebrojil jsem proti tomuto způsobu obecně. Ale u teplé vody a tepla (což jsou nejvyšší náklady vlastníka jednotky, dosahující až 80% jeho výdajů za byt) tvrdím, že společenství nakupuje něco jiného než pak dodává vlastníkům. SVJ má tedy jak výdaje, tak i příjmy z poskytování služeb. Váš zcela zamítavý názor je sice zajímavý, ale nepodložila jste jej žádnými argumenty.

Další diskuse by zřejmě již nic objevného nepřinesla.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.