Vložil lake, 10. Září 2012 - 13:13

Paní PeDuPles, celá diskuse mezi námi vznikla ohledně nákladů společenství. Držme se tedy tématu. Váš poslední text se tohoto tématu nijak netýkal.

K Vašemu příkladu se sprchou: nepochopila jste zřejmě podstatu účtování v SVJ. Jestliže se doma sprchuji, neodebírám ZBOŽÍ (teplo od jednoho dodavatele a pitnou vodu od druhého), nýbrž čerpám SLUŽBU poskytovanou mi odběratelem (společenstvím – právnickou osobou). Teplo a vodu k poskytování této služby muselo SVJ nakoupit od dodavatelů na základě uzavřených smluv, že ano? Já jsem konečným spotřebitelem, který odebírá od odběratele něco jiného. To popřít jistě nedovedete, jinak byste to už udělala.

Při dodávce služby „teplá užitková voda“ SVJ nakupuje pitnou vodu a teplo pro ohřev ve výměníku a dále elektrickou energii k pohonu cirkulačních čerpadel. Na základě všech těchto nákladů kalkuluje cenu služby „dodávka TUV“.

Obdobně vynaložený náklad SVJ na nákup tepla vchází do rozúčtování služby „vytápění“, neboť právě tuto službu SVJ poskytuje konečným spotřebitelům a stanoví k tomu její cenu. Viz zákon o cenách. Skutečnost, že náklad SVJ se rozúčtuje (podle vyhlášky) nemá nic společného se skutečností, že s jedná od počátku o náklad společenství.

Připomenu znovu zákon o cenách: ceny se tvoří nejen u zboží, ale též u služeb. SVJ je speciální pouze v tom, že k nákladům na vstupu nepřipočítává žádný svůj zisk a tyto náklady jsou (bez navýšení) základem ceny poskytovaných služeb jednotlivým vlastníkům. Do této ceny se samozřejmě započítají veškeré náklady SVJ. Na konci by po rozúčtování a vypořádání měla být účetní nula.

Při provozování domovní kotelny bude provozovatel průhledně kalkulovat věcně usměrněnou cenu tepla podle metodiky Energetického regulačního úřadu, která zahrnuje plyn, náklad na distribuci plynu, el. energii, prohlídky, revize, kontroly a čistění spalinových cest, mzdové náklady a další položky (např. splátky úvěru). Je-li provozovatelem nebo i vlastníkem kotelny SVJ, nerozumím jak byste tyto náklady chtěla zakamuflovat jako nenáklady.

Považuji za zcela jednoznačné a průhledné, že k poskytování jakékoliv služby musí SVJ vydat náklady v určité struktuře. A o těch se zde od počátku bavíme. Jestliže pak poskytne někomu službu, musí o ní opět řádně účtovat. Zda to „PeDuPles, paní Klainová a celá republika“ účtují jinak, nevím. Musí v každém případě dodržet průkaznost účetnictví.

A mimochodem: nehovořilo se zde vůbec o zálohách podle § 15 odst. 2 ZoVB, nýbrž o příspěvcích na správu domu podle § 15 odst. 1 ZoVB. Nevím tedy, proč se o zálohových platbách zmiňujete. Zálohy na budoucí příspěvky nejsou příspěvky.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.