Vložil PeDuPles (bez ověření), 10. Září 2012 - 9:49

Domnívám se, že tentokrát se (ohledně členských příspěvků) škaredě mýlíte. Zákon zná pojem „členský příspěvek“ pouze u zájmových sdružení právnických osob (ObčZ § 20h Členství ve sdružení lze vázat na určitý členský příspěvek) a u členských příspěvků zaplacených odborové organizaci (ZoDP §15, s odkazem na zákon o sdružování občanů).

SVJ sdružením není, už proto, že „Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k účasti na jejich činnosti. Ze sdružení může každý svobodně vystoupit.“ To u SVJ neplatí.

Mé vysvětlení k § 18 odst. 3 a 4 ZoDP je jednoduché. Zálohy na správu domu nejsou členskými příspěvky a tudíž nejsou předmětem daně. Příjmy z činností vyplývajících z poslání SVJ nejsou předmětem daně za podmínky, že náklady (výdaje) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší, nikoli jsou-li jim přesně rovny. Vyšší, nižší a rovná se jsou tři různé matematické termíny.

Co se týče služeb, např. pro teplo a teplou vodu bylo SVJ vyhláškou pasováno do pozice vlastníka, který je povinen rozúčtovat náklady mezi konečné spotřebitele, stejně jako to může udělat jakákoli jiná osoba vlastníkem pověřená výkonem činností stanovených touto vyhláškou.

V ČÚS se pak píše, že na pětky se účtuje o nákladech vynaložených na činnost organizace. Vyhláška 372/2001 ale jasně hovoří o rozúčtování nákladů mezi konečné spotřebitele. Čili teprve až mě někdo přesvědčí, že sprchováním v teplé vodě ve svém bytě se podílím na činnosti SVJ, budu účtovat služby do nákladů na pětky :-)

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.