Vložil Bc. Igor (bez ověření), 10. Září 2012 - 8:19

Vložil lake, 10. Září 2012 – 8:12:

„Ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 586/1992 o daních z příjmů zní: „U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání 17), jsou předmětem daně vždy příjmy z reklam, z členských příspěvků a příjmy z nájemného s výjimkou uvedenou v odstavci 4 písm. d).“ Z toho je zřejmé, že příspěvky na správu domu podle § 15 odst. 1 ZoVB jsou daňovým příjmem SVJ – právnické osoby.“

Z uvedeného § 18 odst. 3 zákona č. 586/1992 o daních z příjmů v žádném případě neplyne tvrzené, neboť příspěvky na správu domu podle § 15 odst. 1 zákona o bytovém spoluvlastnictví nejsou ani příjmem z reklam, ani příjmem z členských příspěvků, ani příjmem z nájemného. Tučné zvýraznění členských příspěvků na tom nemůže ničeho změnit.

Bc. Igor

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.