Vložil lake, 7. Září 2012 - 17:27

Auditor napsal:
"Dalším argumentem pro to, že náklady na správu do nákladů SVJ nepatří, je sám § 15 ZoVB. Ten říká, že vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku, nikoli na náklady SVJ, a to prostřednictvím záloh. "

... náklady na správu jsou náklady vlastníků, nikoli právnické či fyzické osoby, která spravuje dům.

Auditor se ovšemže mýlí. Asi se vyzná v účetnictví, avšak nikoliv v právní problematice. Přispívání na náklady spojené se správou domu zahrnuje samozřejmě i náklady SVJ - právnické osoby. Je to v zákoně výslovně uvedeno. Vezměmě to postupně:

Podle § 15 odst. 14 ZoVB je předmětem činnosti společenství správa domu.

Tento pojem je legislativní zkratkou a podle kogentní definice uvedené v § 9 odst. 1 ZoVB znamená "vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu (dále jen "správa domu"), popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu tohoto zákona a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám."

Náklady na všechny tyto činnosti jsou tedy ze zákona nákladem SVJ - právnické osoby. Patří sem dále náklady na pojištění domu, náklady na zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek, náklady na výlohy spojené s vymáháním povinností členů SVJ (§ 9a ZoVB), náklady na činnost orgánů společenství (§ 9 odst. 8 ZoVB).

Navíc ZoVB výslovně určuje v § 15 odst. 4 ZoVB komu skládají vlastníci jednotek zálohy na správu domu: "Pokud vznikla právnická osoba (§ 9), jsou finanční prostředky zálohově poskytnuté vlastníky závazkem právnické osoby vůči vlastníkům jednotek." Touto právnickou osobou podle § 9 ZoVB je právě SVJ. Je tedy naprosto jasné, komu sklédají vlastníci své zálohy. Stejně tak je jasné, že přijaté zálohy se stávají majetkem SVJ, které pak na svůj náklad a svou odpovědnost spravuje dům.

Jestliže SVJ vydá náklad na svou hlavní činnost, čerpá na to prostředky z přijatých záloh. Zároveň se snížením záloh se sníží o stejnou částku i závazek SVJ vůči jednotlivým vlastníkům jednotek, kteří tyto zálohy složili.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.