Vložil PeDuPles (bez ověření), 5. Září 2012 - 20:27

Vážená paní Klainová,

marně hledám, jaká tvrdá slova máte na mysli. Pokud tam jsou, rozhodně je nelze srovnat s tím, co na mou adresu (jakožto zastánce uvedeného způsobu účtování) uvádíte na svých stránkách, a to i v odkazech z tohoto webu. Navíc na moje příspěvky ještě dáváte odkazy jakožto na odstrašující příklad, což už by mi snad důvod ke vzrušování dávat mohlo. Přesto se nadále snažím o konstruktivní komunikaci.

Jestli Vás žádali předsedové SVJ o rekonstrukci účetnictví pouze proto, že se nevyznají v účetnictví bez nákladových a výnosových druhů, pak bylo jednodušší jim to vysvětlit. Většinou stačí vytisknout pohyby na účtě záloh na správu, kde jasně vidí položkově příjmy i výdaje, jinde změny nejsou. Já jsem výsledkové účto musela vysvětlovat x-krát hlavně těm, kdo účetnictví neznají vůbec, v rozvahovém se vyznali hned. Takže asi tak.

Proč obhajuji výsledkové účtování poplatků a úroků uvádím níže v odpovědi přispěvateli karelh a výše v dotazu na Vás ohledně daňového přiznání. Jsem přesvědčena, že toto účtování přesně odpovídá všem zákonným předpisům. Pokud ne, prosím poučte mě, proti kterému zákonu jsem se provinila (to není ironie, myslím to vážně, zajímá mě to).

Proč obhajuji rozvahové účtování nákladů na správu, uvádím rovněž níže v odpovědi přispěvateli karelh, včetně všech logických kroků, zdůvodnění dle zákona o vlastnictví bytů i o účetnictví, provázanosti na daňové zákony apod. Máte ale pravdu v tom, že účtování 955/321 není ideální. Mělo by se jednak o dva kroky – napřed zaúčtování faktury 315/321 (jako u vody apod.) a poté klidně okamžitě zúčtování zálohy 955/315.

Sypu si tímto popel na hlavu a tento mezikrok s okamžitou platností zavádím, jde o tak hrubou chybu, že okamžitě po její nápravě výše uvedeným způsobem se nezmění zůstatek ani jednoho ze třech použitých účtů. Zase by mě ale zcela upřímně zajímalo, jakou smůlu by mělo SVJ, kdyby mělo tu čest mít Vás za auditora., a podle jakého § byste nám to nandala.

Nemíním se s Vámi přetahovat o to, kdo dělá déle účetnictví SVJ. V roce 2002 jsem se stala předsedkyní výboru a účetnictvím SVJ se od té doby nejen zabývám, ale také si za něj zodpovídám. Že mé účetní postupy obšlehla největší městská organizace spravující tisíce bytů a podstupující ročně desítky auditů by mohlo hovořit za vše.

Mrzí mě, že pro obhajobu nevysvětlitelné a zákonem nepodložitelné souvztažnosti volíte odkaz na Sdělení MF, které nebylo nikdy závazné a již před pěti lety byla oficiálně deklarována jeho neaktuálnost a nepoužitelnost pro účtování SVJ. Slavná jména autorek sdělení i aktualit samozřejmě znám, což mi ovšem nebrání dotazovat se na zákonné podložení jejich postupů. Jméno ani počet vydaných publikací zákon nenahradí.

S politováním tedy musím konstatovat, že jsem zatím na žádnou z položených otázek nedostala odpověď, natož zákonné podložení, a naopak (kromě drobné neškodné chybičky v přeskočení mezikroku bez vlivu na výsledek) nebyl zpochybněn žádný z mých závěrů ani postupů. Takže je mi líto, mě jste o správnosti výsledkového účtování nepřesvědčila, naopak nepředložením jediného relevantního argumentu spíše ještě více odradila.

A abych zakončila stylově:

S téměř 100 % jistotou mohu tvrdit, že v současnosti neexistuje zákon, který by zakazoval účtovat výsledkově pouze bankovní poplatky a bankovní úroky.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.