Vložil PeDuPles (bez ověření), 5. Září 2012 - 18:37

Mám ještě jeden dotaz. Modelová situace: počáteční stav záloh na správu 200.000 Kč, předpis roku 300.000 Kč, pro zjednodušení pouze opravy 400.000 Kč, úrok z běžného účtu 500 Kč, úrok ze spořícího účtu 1.500 Kč, poplatky bance 3.000 Kč.

U mě v rozvaze konečný stav záloh na správu 100.000 Kč, hospodářský výsledek –1.000 Kč, ve výkazu zisku a ztráty Jiné ostatní náklady 3.000 Kč, Úroky 2.000 Kč, hospodářský výsledek –1.000 Kč. U mě v daňovém přiznání Hospodářský výsledek –1.000 Kč, Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů 3.000 Kč, Příjmy, jež u poplatníků kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, nejsou předmětem daně 500 Kč, roční úhrn čistého obratu 2.000 Kč, Základ daně před úpravou 1.500 Kč, Částka podle § 20 odst. 7 zákona 1.500 Kč, Základ daně po úpravě 0 Kč. Vše křížem krážem sedí.

U Vás (předpokládám, pokud má sedět na účto) v rozvaze konečný stav záloh na správu 97.000 Kč, hospodářský výsledek 2.000 Kč, ve výkazu zisku a ztráty Jiné ostatní náklady 3.000 Kč, Opravy a udržování 400.000 Kč, Úroky 2.000 Kč, Jiné ostatní výnosy 403.000 Kč, hospodářský výsledek 2.000 Kč. U Vás v daňovém přiznání (předpokládám, pokud má sedět na účto) Hospodářský výsledek 2.000 Kč, Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů 403.000 Kč, Příjmy, jež u poplatníků kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, nejsou předmětem daně 500 Kč, roční úhrn čistého obratu 405.000 Kč, Základ daně před úpravou 404.500 Kč, Částka podle § 20 odst. 7 zákona 300.000 Kč, Základ daně po úpravě 104.500 Kč, daň 19.760 Kč. To asi ne.

Takže ten dotaz – pokud daňové přiznání má sedět na výkaz zisku a ztráty, jak se zbavíte těch 403.000 Kč z výnosů? Na §18 odstavec 4a) to neuhrajete, když náklady nejsou vyšší než příjmy (ve Vašem případě se přesně rovnají, což jak známo z matematiky základní školy není totéž), a jiný paragraf jsem na tento případ v ZoDP nenašla. Nebo v DP náklady i výnosy neuvádíte, přestože se ve výkazu zisku a ztráty vyskytují? Za odpověď s uvedením § ZoDP předem děkuji.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.