ZOK – Zákon o obchodních korporacích

Vložil Pavel, 7. Srpen 2012 - 0:19 ::

Nejenom SVJ čekají od 1.1.2014 velké změny. V rámci rekodifikace soukromého práva byl přijat i zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který se zásadním způsobem dotkne i bytových družstev.

Jeho hlavním autorem je žák Karla Eliáše, pan Bohumil Havel. Dva roky po absolvování plzeňské Právnické fakulty ZČU, ve svých 26 letech, byl pověřen zpracováním věcného záměru obchodního zákona. Postupnou dekodifikací se z něho stal pouhý zákon o obchodních korporacích.

Stávající obchodní zákoník z roku 1991 na svou dobu představoval moderní dílo. Inspiroval se zejména v německé a rakouské úpravě, takže bylo možno použít i zahraniční literaturu a judikaturu. Autoři ZOK se však pokusili přiblížit úpravu anglosaským konceptům, takže vznikla svérázná „česká cesta“, která nemá příliš společného s německým ani anglickým právem. Když se k tomu přidá, že hlavními obchodními partnery a investory v ČR jsou německé společnosti, nezdá se tato cesta jako rozumná.

V zákoně jsou vnitřní rozpory, nesmysly a vadné odkazy. Částečně by je šlo překonat připravovanou technickou novelou.

Za daleko závažnější považuji, že za 20 let účinnosti obchodního zákoníku se ustálil výklad, judikatura a uživatelé vesměs vědí, co v obchodním právu platí a co ne.

Nyní se začne opět od začátku. Touha autorů ZOK bořit platné právo nahrává snad jen autorům komentářů k ZOK a poskytovatelům právních služeb, na které se budou muset obracet dezorientovaní uživatelé.

Zatím je na trhu pouze

Havel, B. a kol., Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava, Sagit, 2012, 287 str., 340 Kč

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.