Vložil Jarek (bez ověření), 28. Duben 2013 - 0:10

Zeptejte se SVJ, za kým je vedena pohledávka v účetnictví SVJ. Jestliže v roce 2011 byla okna vyměněna a tato výměna byla zaplacena z úvěru, pak se domnívám, že by měla v účetnictví SVJ být zaúčtovaná pohledávka, a to vůči tomu, kdo ji má splatit – tedy vůči těm spoluvlastníkům, kteří neuhradili výměnu oken hotově. Dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 401 (Účty a zásady účtování na účtech) a 411 (Zúčtovací vztahy) se pohledávky mají vést v účetnictví SVJ v rámci syntetického účtu (např.si vymyslím 311 – Pohledávky za vlastníky) dále na analytických účtech dle jednotlivých dlužníků. Svůj účtový rozvrh na základě účetních předpisů (zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 504/2002 Sb. a Českých účetních standardů č. 401 – 414) si musí SVJ podle Směrné účtové osnovy (přílohy č. 3 k vyhl. č. 504/2002 Sb.) stanovit samo, příp. ve spolupráci se svou účetní firmou dle svých potřeb tak, aby účetní evidence umožňovala dodržení zákonů. Bohužel, často se pohledávky z poskytnutého úvěru zaúčtují jen na syntetický účet třídy 3, např. 3.. – Pohledávky – úvěr, tzn. bez rozlišení, kdo vlastně dluží a kolik. Domnívám se, že z tohoto nerespektování účetních předpisů pak vznikají Vámi uvedené problémy se splácením úvěrů.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.