Vložil AsiTak, 16. Září 2014 - 8:54

Podle mne nedostatkem NOZu i předcházejících zákonů je v tom, že používá dva pojmy (příspěvky a zálohy) na pojmenování plateb od vlastníků a není přesně vymezeno jejich rozlišení. Přitom stačí použít pouze jedno slovo, např. „příspěvek“.
Slovo „záloha“ netvoří jiný druh platby, ale vlastnost platby definovaná ekonomickým určením.
Platba příspěvku za dodávku má charakter zálohové platby vždy:
= je li poskytována předem, tj. před vyúčtováním dodávky
= nebo byla poskytována v jiné výši než hodnota vyúčtované dodávky. 

To platí i pro souhrn plateb jako zdroj pro financování nějakého účelu plnění reprezentovaný souhrnem dodávek.

Podle této definice pak měsíční příspěvky za bydlení:

1. mají charakter zálohových plateb

  1. teplo, TUV, SV jinak „Služby s kontinuálním odběrem“ z důvodu „průběžného financování“
  2. technická péče krátkodobá, technická péče dlouhodobá a ostatní náklady provoz domu neboť pro stanovení výše příspěvku byl použit odhad plnění pro budoucí období.

2. nemají charakter zálohových plateb (nenastane-li změna)

  1. odvoz odpadu, pojištění domu, odměna externího správce

pokud tyto dodávky budou vyúčtovány za konstantní cenu, která určila výše příspěvku.

Platby příspěvku s charakterem zálohových plateb se mají vyúčtovat za zúčtovací období nebo za akci u „technická péče dlouhodobá“. Takto již není problém rozlišit, co je příspěvek a co je záloha!

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.