Vložil N. Klainová (bez ověření), 16. Září 2014 - 8:23

Souhlasím se závěrem, pouze drobně upravím. Příjmy z příspěvků na správu nejsou od zdanění osvobozeny. § 18 ZDP stanoví, že „nejsou předmětem daně“. Jsou tedy zařazeny do jiné kategorie příjmů, ale se stejnými důsledky, tzn., že nevstupují do základu daně z příjmů.

Teď si dovolím odvozovat další závěry plynoucí ze ZDP, a to pro účely účetnictví.

  • Objeví-li se v ZDP v souvislosti s účetními jednotkami pojem „příjem“, je třeba to číst jako „výnos“ viz § 23 odst. 1 ZDP. Čili příspěvky na správu jsou v ZDP považovány za výnosy, které nejsou předmětem daně.
  • Jde-li o nezálohové příspěvky na správu, je třeba je účtovat do výnosů. Od MF mám písemně potvrzeno, že SVJ nemá žádné výjimky v tom smyslu, že by mohlo u výnosů SVJ vynechávat účtovou třídu 6 – Výnos, stejně jako nemůže u nákladů SVJ vynechávat účtovou třídu 5 – Náklady. Tímto je snad rozvahové účtování o správě domu konečně vyřešeno.
  • Účtování o příspěvcích do výnosů není vhodné ve všech případech. Např. při „šetření“ na akce, které budou uskutečněny v budoucích obdobích, je vhodné zůstat u starých známých dlouhodobých záloh na správu apod.
  • Účetní předpisy na nové ustanovení ZDP zatím nereagovaly, já ano. V e-shopku je pro pokročilé prográmek Klaiex 19 se zaúčtovaným souvislým příkladem ve dvou verzích – se zálohami na správu a s příspěvky na správu účtovanými do výnosů.

Příklad s různými příspěvky odvozenými od rozpočtů nákladů na správu obsahuje i srovnání vlivů na výsledek hospodaření SVJ a dva různé přehledy informací pro vlastníky.

Doufám, že účetní laici tento můj odkaz na příklad s účtováním příspěvků do výnosů, který je zřejmě zatím jediný v ČR, tuto reklamu na novou metodiku účtování skousnou bez zbytečných útoků. Výhrady účetních profesionálů vítám. Přestože někteří mají příklad k dispozici už od března 2014, žádné jsem zatím nedostala.

N. Klainová

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.