Vložil lake, 16. Září 2014 - 7:19

Tuto starší diskusi z roku 2012 je nyní možno už shrnout: Měl jstem ve všem pravdu. Oponenti se mýlili.

Šlo o to, že vlastník jednotky v SVJ(2012) není podle zákona povinen skládat žádné zálohy na správu domu. Podle NOZ totiž hradí pouze příspěvky na správu. Ty jsou (na rozdílod záloh) vlastním zdrojem právnické osoby a podléhají tedy zdanění. O zálohách na správu se NOZ nezmiňuje ani slovem.

Z toho jsem dovodil jednoduchý fakt, že vlastník v SVJ(2012) nemá zákonnou povinnost skládat zálohy na správu. Taková povinnost mu nemůže být uložena jednostranným rozhodnutím SVJ bez jeho souhlasu. (Poznámka: zcela jinak tomu je v SVJ(2000), kde zálohy na správu jsou výslovně předepsány, i způsob jejich schválení a sdělení vlastníkovi).

Plně se správnost mého stanoviska ukázala od 1.1.2014, kdy nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů: ta výslovně určila, že příspěvky na správu domu, vybírané právnickou osobou SVJ, jsou osvobozeny od zdanění. Takže zákonodárce připouští, že jde o vlastní zdroj právnické osoby, který by normálně podléhal zdanění. K osvobození od daňové povinnosti musel tedy zákonodárce do zákona o daních z příjmů vložit (jako výjimku) toto speciální ustanovení.

Zákonodárce dal tedy jak v NOZ, tak v zákonu o daních z příjmů najevo, že rozlišuje „příspěvky na správu“ (vlastní zdroj) od přijatých záloh (cizí zdroj).

Což jsem zde tvrdil od počátku.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.