Vložil lake, 30. Červen 2012 - 19:48

Pan Pavel napsal: „Z bodu ad 1) plyne, že když už jsou příspěvky schváleny pro příští období, tak že se asi i budou vybírat zálohově.“
Pane Pavle, nesdílím Váš názor. Nic takového z bodu 1 neplyne. Jestliže shromáždění schvaluje „celkovou výši příspěvků na správu pro příští období“, neříká to vůbec nic o tom, že tyto příspěvky by měly být vybírány zálohově. Bude to prostě příspěvek, nikoliv záloha na budoucí příspěvek. Nezapomínejme, že příspěvek je účetně i daňově něco naprosto jiného než záloha. Připomenu zásadní odlišnosti obou druhů plateb:

  • Při uhrazení zálohy vzniká ve stejné výši závazek SVJ vůči vlastníkovi jednotky. Vlastník jednotky má právo na vyúčtování složené zálohy alespoň jednou ročně. Odpadne-li důvod k němuž byla záloha vybírána, má vlastník jednotky individuální právo na vrácení z titulu bezdůvodného obohacení SVJ. Přijaté zálohy nejsou předmětem daně z příjmů u SVJ – právnické osoby.
  • Příspěvek je příjmem SVJ a žádný závazek vůči vlastníkovi jednotky nevzniká. Vlastník jednotky není oprávněn domáhat se vyúčtování jeho příspěvku. Odpadne-li důvod k němuž byl příspěvek vybrán, nemá VJ právo na vrácení; musí se podřídit vůli shromáždění. Přijaté příspěvky jsou předmětem daně z příjmů SVJ – právnické osoby.

To je pořádný rozdíl z hlediska hospodaření SVJ.

Zákon o daních z příjmů § 18 Předmět daně:
(3) U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, jsou předmětem daně vždy příjmy z reklam, z členských příspěvků a příjmy z nájemného (…).

Hospodaření s příspěvky bude zcela odlišné než hospodaření se zálohami: PŘÍSPĚVKY SE ZDAŇUJÍ. Po přijetí příspěvků bude SVJ muset vydat stejnou částku buď během roku, nebo využije změkčení v zákonu o daních z příjmů, které umožňuje odložit výdaje maximálně do konce následujícího zdaňovacího období. Třetí možností bude vytváření účetní rezervy.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.