Vložil lake, 1. Červenec 2012 - 10:20

Pavel napsal: "Podle mého názoru se stanovy mohou měnit podle § 1 206/2 s kvorem nadpoloviční většina přítomných (pokud samotné stanovy nebudou obsahovat kvorum vyšší)."

Napřed by ovšem takovéto stanovy musely být přijaty. A v tom to právě je! Je třeba vyjít ze znění zákona. Podle § 1200 platí:
"Společenství vlastníků se založí schválením stanov. Nebylo-li společenství vlastníků založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě, vyžaduje se ke schválení stanov souhlas vlastníků všech jednotek.".

Také v případě, kdy společenství vzniklo prohlášením nebo smlouvou o výstavbě (které obsahovaly podle § 1166 a 1170 náležitosti stanov), byl k sepsání prohlášení či k uzavření smlouvy nutný souhlas vlastníků všech jednotek.

Zákonné ustanovení § 1200 o tom, že stanovy musí být schváleny všemi vlastníky jednotek, se samozřejmě použije i při každém dalším schválení stanov. Jde o ustanovení dispozitivní, jehož platnost může zrušit pouze shodná vůle (dohoda) všech vlastníků jednotek. Pouze pokud se všichni dohodnou na jiném kvóru a schválí upravené stanovy, lze při následných změnách stanov takové kvórum uplatnit. Bez výslovného souhlasu každého jednotlivého vlastníka jednotky nebude možné přijmout stanovy, které by toto zákonné právo vlastníka jednotky zrušily.

Takže platí co jsem napsal:
Jestliže se vlastník jednotky dobrovolně (nepochybným projevem vůle) nevzdá svého zákonem zaručeného práva rozhodovat o změně stanov, pak mu nemůže toto právo být žádným způsobem odňato. Nepostačuje, jestliže se sám za sebe tohoto zákonného práva vzdá. Souhlas s takovou změnou stanov by museli vyjádřit opět vlastníci všech jednotek a teprve pak by tato změna nabyla účinnosti.
------------------------------------------------------------

Zcela jinou otázkou je, že ani pomocí takto změněných stanov nebude možno vlastníka jednotky nutit ke skládání záloh bez právního důvodu. Je to naprosto tentýž případ, jako časté dotazy zda lze vlastníkovi jednotky uložit povinnost roboty (úklid společných prostor). Odpověď zní NE, a to ze stejného důvodu jako u záloh:
Podle Listiny základních práv a svobod lze povinnosti ukládat pouze na základě zákona a zákonným způsobem. Nový ObčZ ani jiný celostátně platný předpis takovou povinnost neukládá, takže ani přes stanovy to nepůjde, stejně jako nejde nařídit robotní povinnost či uvržení vlastníka jednotky do nevolnictví. Vítejte ve 21. století.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.