Zákon 89/2012 NOZ a věcné břemeno

Vložil MartinII, 2. Leden 2014 - 11:12 ::

Nevím, zda se zde o tom diskutovalo. Případně mně odkažte na vlákno.

  • – – – – – – – – – – –

cituji z tisku "http://aktual­ne.centrum.cz/do­maci/ Věcné břemeno a služebnosti Nový občanský zákoník podrobněji upravuje věcná břemena. Ta slouží k tomu, aby oprávněný mohl využít určitou část užitné hodnoty cizí věci. Pro vlastníka to znamená, že je naopak povinen něco dát, konat, trpět, nebo se něčeho zdržet. Občanský zákoník nově rozlišuje mezi služebnostmi a reálnými břemeny.

Služebnost se od reálného břemene odlišuje pasivitou vlastníka věci, který je na základě služebnosti povinen ve prospěch oprávněné osoby něco trpět (umožní, aby přecházeli přes jeho pozemek nebo na něm čerpali vodu), … .

Reálná břemena zavazují vlastníka služebné věci k tomu, aby ve prospěch jiné osoby … poskytoval užitek (poskytoval část úrody, která se urodila na jeho pozemku).

Reálným břemenem může být zatížena pouze věc evidovaná ve veřejném seznamu. Lze je zřídit na určitou dobu nebo s možností se z břemene vykoupit.

  • – – – – – – – – – – –

Konkrétně: průjezdem našeho domu prochází vlastníci, řemeslníci do domu na dvoře. V katastru to není, ale v kupní (privatisační) smlouvě od obce. Nic nám za to neplatí, problém by byl to evidovat a zdanit.

Právo procházet naším průjezdem je nyní služebnost nebo reálné břemeno ? Máme žádat to zapsat do katastru ?

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.