Výměna plastových oken

Vložil Dana (bez ověření), 30. Listopad 2011 - 12:58 ::

Děkuji za radu a pokud tomu dobře rozumím, i když byla okna vyměněna na vlastní náklady v obecním bytě (před vznikem SVJ), rozhodující je pořád to, komu patří okna. Jedna nejasnost mi z toho ovšem vyplývá, a to že v „Prohlášení“ je uvedeno, že u jednotlivých jednotek jsou vnější okna společná. Není mi jasné, jak se potom vypočítává finanční vypořádání (jak se rozlišuje finančně vnější a vnitřní strana oken včetně ostatních prací, jako zednické apod., které m.j. jsou v podstatě prováděny uvnitř bytové jednotky). Okna byla placena z účtu SVJ-práv.osoby (nebyl úvěr) a pokud proběhla finanční refundace od města, byly peníze vráceny na účet SVJ,tedy právnické osobě, ne jednotlivým vlastníkům. Na shromáždění vlastníků přednesl předseda názor (poradil se s právníkem), že tedy není právní nárok na žádné finanční vyrovnání, protože okna byla vyměněna před vznikem SVJ, které nemůže nic vyplatit, protože by to bylo porušení zákona a z toho vyplývající sankce. Dále,i kdyby nějaký nárok vznikl, musí se vyjádřit všichni vlastníci jednotek, pokud by některý z nich nesouhlasil, v tom případě se snižuje případná mně vyplacená částka o jeho podíl, a tato by byla vyplacena stejně až poté, kdy město poskytne poslední dotaci (poskytuje ji na etapy do určité výše a podle toho, jak se postupuje v revitalici domu a předkládají se jí doklady o tom, že proběhla nějaká oprava).Okna jsou ovšem již zaplacena a refundována. Přečetla jsem hodně diskusí, i na tomto webu, ale mám stále pochybnosti. Opravdu nevím, v kterém zákoně bych našla vysvětlení, nebo které nařízení či vyhláška toto řeší (nějaké paragrafové znění či odkaz). Děkuji

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.