Statutár může ze své datové schránky komunikovat i za SVJ

Vložil Pavel, 5. Červen 2021 - 22:55 ::

Právní věta z NS 27 Cdo 143/2020:

„Fyzická osoba, oprávněná jednat jménem právnické osoby podle § 21 o. s. ř. (ve spojení s § 120 z. v. r.) může jménem právnické osoby učinit elektronické podání podle § 22 z. v. r. i ze své datové schránky (z datové schránky fyzické osoby podle § 8 odst. 1 zákona o elektronických úkonech). V takovém případě je podání podepsáno touto fyzickou osobou (§ 18 odst. 2 zákona o elektronických úkonech) je-li přitom z podání zřejmé, že je činí jménem právnické osoby např. jako předseda jejího statutárního orgánu [§ 21 odst. 1 písm. a) o. s. ř.], jde o podání této právnické osoby učiněné a podepsané fyzickou osobou oprávněnou jednat za dotčenou právnickou osobu.“

Zdroj:

https://www.nsoud.cz/…8654001B7F71?…,

Pozn.: Já ze své osobní datové schránky podávám účetní závěrky za SVJ od roku 2014. Pražský soud s tím neměl nikdy problém.

Hezký den!

  • Judikáty
  • datová schránka
  • NS

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.