Správa bytu

Vložil Anonymous, 18. Květen 2008 - 12:24 ::

Zajímalo by mne, zda nemáte nějaké zkušenosti s profesionálním správcem bytu. Otázky správy domu vykonávané pro společenství tzv. správcovskou firmou tu byly vícekráte diskutovány, mne ale jako vlastníka bytu zajímá správa mého bytu, tj. úloha člověka (firmy), který by dohlédl na plnění mých povinností vůči společenství a současně (a zejména) dohlédl na plnění povinností společenství vůči mé osobě a ostatních vlastníků domu vůči mé osobě.

Jako laik na roli vlastníka bytu jednoduše nestačím, čtení tohoto fora ukazuje, že bych jako vlastník bytu měl ovládat nejméně právo občanské, stavební, správní, znát platné technické normy ad., případně znát i právo trestní, a to nejen teoreticky (načíst několik tisíc stran právních norem), ale i prakticky, tj. znát rozhodovací praxi stavebních úřadů a soudů.

Málokterý dokument, který obdržím (pozvánka na schůzi, zápis ze schůze, rozůčtování služeb, zpráva o hospodaření ad.) obsahuje zákonem předepsané náležitosti. Pokud se ozvu, není reagováno. Pokud na schůzi požádám o zaprotokolování, není vyhověno. Pokud pošlu společenství dopis s dodejkou, není převzat. Pokud přizvu na schůzi advokáta, po hodině odchází s tím, že čas vymezený pro schůzi vypršel.

V domě vyhrává ten, kdo je hlasitější, bez ohledu na spoluvlastnický podíl, a ten, kdo se neptá a činí zásahy do společných částí domu (= mého majetku).

Svá práva (alespoň zhruba, i díky spolecenstvi.o­kinfo.cz) znám, nedokážu je účinně vymáhat. Pro advokáta je takováto věc nevděčná, rád přijme jednorázovou věc v hodnotě stovek tisíc Kč, ovšem opakujícími se „drobnostmi“ v tisících Kč se sotva bude zabývat.

Proto můj dotaz: Má někdo správce bytu, a jak takového najít?

Děkuji za názory.

Zdeněk

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.