reklamace vyúčtování-sdělení od FÚ

Vložil Tomáš (bez ověření), 4. Březen 2013 - 15:45 ::

Výbor SVJ a ani správce mně nepřiznali reklamaci za vyúčtování služeb (odměna správci)účtovanou v rozpo- ru se zněním našich stanov a zákonem 72/94 § 15 odst.1. V našich stanovách je jasně definováno, že člen je povinen hradit stanovené příspěvky spojené se správou domu a to poměrně podle velikosti spolu- vlastnického podílu na společných částech domu neur- čuje-li PÍSEMNÁ dohoda všech vlastníků. Žádná písemná dohoda nebyla uzavřena. Je třeba pozname- nat, že toto se týká všech vlastníků bytů v našem SVJ. Příspěvek na správu domu u dvoupokojových bytů je stejný jako u 2/1/2 a 3 pokojových bytů. Poněvadž převážná část vlastníků (70 %) je starších 70 let, tak to nikdo nereklamuje. Správce na moji reklamaci mi sdělil, že vyúčtování je provedeno dle zákonných norem. Na moji žádost, aby mi sdělil čísla těchto zákonných norem mně nebylo vyhověno. Pro porušování zákonných norem jsem podal stížnost na FÚ, který písemně sdělil, že o výsledku štetření mně z důvodu zachování mlčenlivosti o konkretních opatřeních mně nemůže informovat. Nedávno při náhodném setkání s předsedou SVJ mně tento sdělil, že FÚ se vyjádřil že vše je v pořádku. Zprávu jsem k přečtení nedostal. Mohu trvat na předložení této zprávy k přečtení?

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.