Příklad financování správy k výlučnému užívání

Vložil AsiTak, 20. Listopad 2019 - 19:51 ::

Činnost správy domu a pozemku zajišťuje SVJ vlastní činností, činností externího správce nebo dodávkami plnění třetích stran. Financování této správy zabezpečuje vlastník-člen SVJ vlastními vklady a případně z příjmů dalších zdrojů. Protože správa je vykonána průběžně potřeba peněz pro financování správy je též průběžná. Průběžný finanční tok je realizován v pravidelných cyklech (měsíčně) jednotlivými stálými platbami. Finanční tok za ZO generuje finanční zdroj potřebný pro zajištění solventnosti SVJ a vyrovnání závazků vzniklých při pořízení SN výkonu správy.
Dílčí finanční tok je účelový a buď krátkodobí na krytí většího počtu malých výkonů správy nebo dlouhodobí na krytí nákladů jedné finančně náročné akce realizované v delším časovém horizontu. Protože jak u činnosti správy, tak u financování správy nelze ani výkon ani odpovědnost sdílet, předpokládáme že vlastník bude pouze financovat a SVJ bude pouze spravovat.
Financování správy zajišťuje správu k: 

  1. společnému užívání (může užívat každý)
  2. výlučnému užívání (může užívat ten, kdo má přístup)
  3. vlastní správě (kdo koná pro samotné SVJ)
  4. spotřebě uživatelů jednotek (služby) (může užívat každý bydlící člen jednotky) 

Tyto hlavní druhy činnosti se dále dělí na dílčí činnosti. Následující příklad tvoří takovou dílčí činnost „Akce rekonstrukce bytových balkonů pro jednotky nejméně s jedním balkonem“. Příklad obsahuje popis akce, tvorbu finančního zdroje, užití zdroje, a nakonec vyúčtování zdroje. Je to jen jeden možný způsob zpracování příkladu z více možných.
Řádky 1–7 popisují příklad, řádek 8 vstupní hodnoty příkladu. Řádky 9–12 obsahují vybrané ukazatelé za ZO 1 až 5 cyklu tvorby zdroje, řádky 13–16 obsahují vybrané ukazatelé za ZO 6 až 10 cyklu. V půlce času tvorby se rozhodlo o navýšení tvorby zdroje zvýšením sazby normativu o 3 Kč.
Poznámka: Z příkladu vyplývá jasně, že nepostupují SVJ správně, pokud rekonstrukci balkonů domu k výlučnému užívání financují ze společného zdroje tzv. FO nebo z úvěru, kdy na tvorbě se podílelo majetkovým podílem, ale čerpání je „všem stejně“ v případě stejně velkých balkonů.

PřílohaVelikost
Příklad financování správy k vylučnému užívání.PDF37.3 KB

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.