Přeplatky v SVJ - "termín" (§7/5)

Vložil rivr, 12. Srpen 2011 - 8:16 ::
Dobrý den,

§7/5 Vyhlášky 372 je ve znění
Nedoplatek a nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování podle odstavce 2 písm. h) je splatný do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Pokud byly uplatněny reklamace, které vlastník uznal, je konečný nedoplatek nebo přeplatek splatný nejdéle do 8 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období

Jednoduché 2-dotazy:

Vyúčtování provede Vlastník (§2/g) správně do 4-měsíců (§7/1) s lhůtou na podání reklamace 21-dní (§7/2i). 3-Vlastníci (=koneční spotřebitelé) podají reklamaci. Reklamace je všem uznána.

  • 1. znamená to, že těmto 3-Vlastníkům má oprávnění vydat přeplatek až ke konci 8-ho měsíce a ostatním je povinen do 7-mi nebo je z titulu uplatnění libovolné reklamace oprávněn provést výplatu všem konečným spotřebitelům v zúčtovací jednotcě až ke konci 8-ho měsíce?

  • 2. pokud je hranice pro reklamaci na minimu dle §7/2i (21dní) – je korektní aby výplata přeplatku byla až ke konci 7-ho měsíce? (zvlášť když přeplatek za služby není JEN za TEP a TUV (tedy to co upravuje Vyhláška372) ale i za ostatní služby v SVJ (STO,LFT,UKL, …apod))

děkuji rivr

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.