Počátek běhu lhůty § 1209 NOZ

Vložil kolemjdoucí (bez ověření), 12. Srpen 2014 - 10:06 ::

Zveřejňujete ve Vašich SVJ zápis ze shromáždění? Jakou formou? Zamýšlím se na ust. § 1209 obč. z. …dozvědět mohl… .

Je-li řádně svoláno shromáždění a vlastník se nedostavil, od kdy se tato lhůta počítá?

V našich stanovách máme, že zápis se vyhotovuje do 10 dnů ode dne konání shromáždění a vyvěsí se na informační desce domu po dobu nejméně 5 dnů. Člen SVJ má právo vyžádat si zápis ze shromáždění a jeho přílohy.

U členů, kteří se zúčastní, se lhůta počítá od rozhodnutí shromáždění, u „bydlících“ – nepřítomných na shromáždění – bych dal počátek běhu této lhůty od vyvěšení na informační desce.

A u „nebydlících“ bez účasti na shromáždění?

Domnívám se, že by se lhůta měla počítat o vyhotovení resp. vyvěšení zápisu, protože člen má právo si zápis vyžádat. Je-li ve stanovách, že zápis se vyhotovuje do 10 dnů, tak počínaje 11 dnem od konání shromáždění je možno se seznámit, resp. dozvědět se.

Díky za názory.

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.