Obec -> kraj -> ?

Vložil Anonymous, 26. Květen 2023 - 5:12 ::

Kraj je nadřízeným orgánem obce v některých věcech.

Prosím někoho znalejšího o upřesnění, jak je to ve správní řízení, kde správním orgánem prvního stupně je obec a jak funguje obec a kraj jako orgán (co do nadřízenosti orgánů) a zda má obec, resp. kraj přístup k seznamu současně a v minulosti vedených věcí (u svých odborů) a může z nich vycházet.

Komunikace probíhá asi takto: Já: Byl jsem zde (písemně jsem se na Vás obracel) již vícekrát. Úředník: Vidíme se (píšete) poprvé, o věci nic nevím. Já: tak si věc nastudujte podle mých identifikačních údajů s pomocí Vašeho spisového systému a potom přijdu znovu. Úředník: To dělat nebudu, nezdržujte, už se se mnou bavíte deset minut, nemám na Vás čas. Já: Věc s Vámi řeším přes deset let s nulovým výsledkem. Úředník: Už se s Vámi nebudu bavit a na Vaše písemnosti nebudu reagovat.

U soudu je mi to jasné: soud prvního stupně, soud druhého stupně, mimořádné opravné prostředky. Soud má přístup k jiným věcem účastníků (účastníky ve svém systému lustruje a podle počtu, typu a výsledku současných nebo minulých věcí uvedených v tomto seznamu k nim přistupuje, může si vyžádat konečné rozhodnutí nebo i celý spis týchž účastníků nebo spis dokonce připojit po dobu řízení k jinému spisu, řízení může spojovat nebo přerušovat s ohledem na jiná řízení, čekat na výsledek jiného řízení a potom podle tohoto výsledku rozhodnout). Na druhou stranu se soudcem nelze jednat mimo jednání (tedy zpravidla, už se mi to několikrát podařilo, takže striktní zákaz zde není) ani nemá (pro sebe) a nemusí dodržovat žádné lhůty.

Pokud se obrátím na nesprávný soud (někdy je těžké určit, který je správný, a někdo to neví ani soudci), nic se neděje: lhůty jsou dnem podání zachovány a soudy si věc předají. Stejně postupuje třeba finanční správa, lhůty jsou zachovány a věc přepošle správnému úřadu. Ne tak obec, věc dá k vyřízení některému svému úředníkovi (často nepříslušnému), který věc na správné místo nepostoupí.

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.