NOZ § 1180 je dispozitivní

Vložil Pavel, 8. Květen 2016 - 22:47 ::

Odst. 1: podle slov „Nebylo-li jinak určeno,…“ je zřejmé, že odstavec 1 je dispozitivní.

Odst. 2: Novotný, Horák, Holejšovský, Oehm Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2016 na str. 90 uvádí: „S ohledem na popsaná obecná pravidla dispozitivnosti však zřejmě není třeba o možnosti dispozice v daném případě pochybovat – kogentní zákaz zde nenajdeme, o statusovou věc nejde, nejde ani o otázku základní právní regulace. Ustanovení je zjevně pouhým vodítkem pravidel správy nemovité věci a jiné úpravě než v zákoně, zpravidla ve stanovách, by zřejmě nemělo nic bránit.“

Hezký den!

  • § 1180

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Anonymuus, 9. Květen 2016 - 7:58

zde se použije analogicky § 1214 OZ, který vyžaduje při změně poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů souhlas všech

§ 1180(1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

§ 1214 Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.

Vložil osma (bez ověření), 9. Květen 2016 - 8:36

Anonymuus,

§ 1214 OZ se vztahuje k rozhodnutí mimo zasedání.

Vložil Pavel, 9. Květen 2016 - 8:30

Podle § 1206/2 NOZ na usnášeníschopném shromáždění většina hlasů přítomných vlastníků, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

Hezký den!

Pavel

Vložil Kubík (bez ověření), 9. Květen 2016 - 9:33

Pavle,

a právě ta věta „ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.“ odkazuje na § 1214, podle kterého je při změně poměru výše příspěvků na správu domu potřebný souhlas všech.

Vložil Dvořák (bez ověření), 9. Květen 2016 - 9:55

§ 1214 Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.

Podle mého názoru druhá část tohoto paragrafu mluví o situaci, kdy se mění buď podíly všem vlastníkům, nebo se mění podíly a navíc se výše příspěvků stanovuje jiným klíčem, tak pak je potřeba souhlas všech.

O prosté změně klíče pro výši příspěvků nehovoří tento § dle mého nic.

Vložil Kubík (bez ověření), 9. Květen 2016 - 11:11

Z Vašeho tvrzení je pravdivá jen první část:

„Podle mého názoru druhá část tohoto paragrafu mluví o situaci, kdy se mění buď podíly všem vlastníkům,“

Druhá část

„nebo se mění podíly a navíc se výše příspěvků stanovuje jiným klíčem, tak pak je potřeba souhlas všech.“

pravdivá není, protože z textu ustanoveni § 1214

„nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech

vyplývá, že se poměr výše příspěvků mění jinak, než v důsledku změny podílů, tzn., že ke změně podílů v tomto případě nedojde.

Vložil Dvořák (bez ověření), 9. Květen 2016 - 16:17

No, to vnímám obráceně. Nejdříve musí dojít ke změně podílů. Za normální situace se změnou podílů nezmění pravidla výpočtu příspěvků (stále se přispívá podle podílů). A pouze v případě, kdy jste udělali změnu podílů, ale přispívat chcete podle jiného klíče, tak potřebujete dohodu všech.

…mění-li se poměr jinak, než v důsledku změny podílů.

Tedy nejdříve musí dojít ke změně podílů, změna podílů zapříčiní změnu poměrů a pouze v případě, že má být změna poměrů jiná, tak pak se teprve uplatní další části věty.

Nicméně chápu Vaše vnímání onoho paragrafu, a dovedu si představit, že i takto se tomu dá rozumět. Já se přikláním k jinému výkladu.

Vložil Anonymuus, 9. Květen 2016 - 16:27

i dle Novotný, M., Horák, T., Holejšovský, J., Oehm, J.: Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. s. 413

k § 1214 (s. 264) „Pokud by však mělo dojít ke změně poměru příspěvků při zachování podílů na společných částech domu, pak je nutný souhlas všech vlastníků.“

Vložil Dvořák (bez ověření), 10. Květen 2016 - 5:24

Děkuji, tento komentář jsem neznal. Pak to tedy bude nejspíš tak, jak říkáte.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".