Názor soudce Nejvyššího soudu na NOZ

Vložil lake, 9. Leden 2015 - 12:43 ::

Rozhovor se soudcem Nejvyššího soudu JUDr. Romanem Fialou byl publikován 19. září 2014 na serveru novinky.cz: http://www.novinky.cz/…o-soudu.html. Cituji z tohoto zdroje část rozhovoru:

[Otázka redaktora]
Deset let se připravoval nový obří občanský zákoník. Neplatí ještě ani rok – a už se chystá jeho novelizace. Není už tohle výsměch?
 
[Odpověď Romana Fialy]
Nový občanský zákoník začíná působit obrovské potíže. Z jednotlivých ustanovení není zcela jasné, co vlastně znamenají. Vzájemně nejsou provázaná. Některé věci se musí napsat jinak, aby byly vůbec realizovatelné.
Právo je proto nepředvídatelné, takže pak není divu, když advokát klientovi odpoví na otázku, jaké má u soudu šance, že neví. To povede k odvoláním a k tomu, že se soudy povlečou velmi dlouho.
Spravedlnost má přitom smysl jen v reálném čase, ne za deset let. Než si řekneme, co to či ono v novém občanském zákoníku vlastně znamená, a jak se míní jeho provázanost, učiní ono meziobdobí ze všech občanů tak trochu pokusné králíky.
Lidi nezajímá nějaká revoluce v právu, ale chtějí jasná pravidla, třeba když někdo dluží peníze.
Nový občanský zákoník se ale musí novelizovat postupně, po částech, ne hystericky, ne bez podrobných analýz. Koneckonců už tvůrci zákoníku uváděli, že po jeho vstupu v platnost bude třeba provést technickou novelizaci.
 (…)


Obávám se, že JUDr. Fiala má pravdu. Ovšem pouze částečně je zmatek způsoben obsahem samotného NOZ. Většinu zmatků působí vykladači, kteří nerespektují Ústavu a obecná výkladová pravidla právních norem.

Z první skupiny (chyby NOZ) jmenuji například:

  • Dvojkolejnost či trojkolejnost obdobných právních úprav, které existují vedle sebe a bezdůvodně se liší (spoluvlastnictví věci, bytové spoluvlastnictví, přídatné spoluvlastnictví). Dvojkolejnost úpravy správy cizího majetku a správy domu. Dvojkolejnost ustanovení o SVJ(2012), o spolku a o rozhodování spoluvlastníků mezi sebou. Je to jako kdyby pejsek s kočičkou vařili dort.
  • Neuvážené použití názvu „společenství vlastníků jednotek“ pro zcela novou právnickou osobu způsobuje, že si ji mnozí pletou s právnickou osobou podle ZoVB.
  • Chybějící přechodové ustanovení pro stávající SVJ(2000). Z tohoto zásadního opomenutí zákonodárce vznikají různé absurdní a protiústavní výklady NOZ.
  • Chybějící ustanovení o přechodu dluhů převodce na nabyvatele jednotky, obdobně jak je to vyřešeno pro družstevní byty v ZOK.
  • Vzájemně si odporující ustanovení § 1206 a § 1214 ohledně kvór pro hlasování mezi bytovými spoluvlastníky (ve druhém z obou ustanovení zjevně vypadla část věty „nebo zákon“).

Do druhé skupiny (chyby vykladačů NOZ) zařazuji:

  • Nepodložená tvrzení, že stávající SVJ(2000) mají údajně mít povinnost změnit své vnitřní poměry podle SVJ(2012). Ve skutečnosti mají pouze obecnou povinnost (shodnou pro všechny právnické osoby) přizpůsobit stanovy zákonu o veřejných rejstřících, a to do tří let.
  • Výkladový zmatek s údajným (avšak neexistujícím) automatickým „přechodem dluhů na nabyvatele“, k čemuž se hojně zneužívá extensivní výklad § 1186 v rozporu s Ústavou i se se zněním NOZ.
  • Výkladový zmatek ohledně kvora pro hlasování na shromáždění v SVJ(2012): Ustanovení § 1206 stanoví, že se použije kvorum ve stanovách, je-li vyšší než zákonné, případně kvorum které stanoví zákon (to jest hlasování podle obecných pravidel o spoluvlastnictví věci). Pouze v případě, že ani stanovy, ani zákon toto neřeší výslovně, hlasovalo by se většinou hlasů přítomných vlastníků jednotek. Nikdo z vykladačů ale toto jednoznačné znění NOZ nerespektuje.

lake

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.