Mlčenlivost a občanský soudní řád

Vložil Anonymous, 31. Červenec 2022 - 19:53 ::

Podle § 128 občanského soudního řádu Každý je povinen bezplatně na dotaz sdělit soudu skutečnosti, které mají význam pro řízení a rozhodnutí. …

Vedle toho z různých jiných právních předpisů a soukromoprávních ujednání plyne povinná mlčenlivost (mlčenlivostí jsou vázáni mj. úředníci celních, finančních a jiných úřadů, policisté, notáři, advokáti, daňoví poradci, účetní, pracovníci pošty, pojišťoven, mlčenlivost bývá sjednávána v pracovních, obchodních, nájemních a dalších smlouvách).

Prolamuje nebo neprolamuje § 128 zákonnou nebo smluvní mlčenlivost?

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.