Jak zjistit, zda právní předpis platí nebo neplatí - příklad: Povinnost kontroly systému vytápění

Vložil Anonymous, 17. Listopad 2023 - 17:11 ::

U každého právního předpisu je třeba se zeptat Justitiana, zda právní předpis platí nebo neplatí. Např. zde

http://www.portalsvj.cz/…emu-vytapeni#…

Justitianus dovozuje, že povinnost kontroly systému vytápění obecně není dána.

Podobně Justitianus na jiném místě dovodil, že neplatí nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Podobně Justitianus na jiném místě dovodil, že zde obecně není povinnost rozúčtovávat plnění spojená s užíváním bytů podle zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Asi toho bude více, prosím ostatní o doplnění.

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.