Čím se řídí rekonstrukce bytového jádra v bytě v OS v SVJ ?

Vložil Anonymous, 3. Duben 2008 - 20:12 ::

Podle jakých zákonů a předpisů se řídí rekonstrukce bytového jádra a úprav v bytě v osobním vlastnictví v SVJ? Správu- rozúčtování záloh nám provádí bývalý vlastník – SBD, který je vlastníkem ještě 2 bytových jednotek z celkových 75.Ten si nárokuje rozhodování i nyní, klade podmínky úprav, včetně závěrečné kontroly v bytě po provedené rekonstrukci pracovníky SBD. Má na to právo? Myslíme si, že se již řídíme ohlašovací povinností nebo stavebním povolením na příslušném stavebním úřadě a tím i všemi zákony. Samozřejmostí je ohlášení všech úprav předsedovi SVJ. Děkuji za opověď.

Novotná

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil nykodým (bez ověření), 26. Květen 2008 - 22:04

  Zřejmě nedokázal věcně diskutovat a plácal nesmysly jako mnoho jiných, ovšem v tichosti to zde sleduje.

  nykodým

  Vložil Jan (bez ověření), 17. Červenec 2008 - 14:34

  Jsem předsedou jednoho SVJ a jsme před rekonstrukcí stoupaček. Takže toto téma by pro mne bylo přínosem kdyby se odkazovalo na nějakou jasnou oporu v legislativě či normu. Hledám všude možně co, nebo kdo mi odkáže na dokument či normu stanovující požadavky na přístupovou stěnu do této šachty. Toto by mělo být totiž zakotveno v nějaké technické dokumentaci a ne ve stanovách – ty řeší jen přístup a ne manipulační či pracovní prostor.

  Kdybych se mohl odkázat na nějakou normu či zákon, tak se mám alespoň o co opřít, ale takto.. Z pohledu člověka co vidí nastalé problémy, mi zdravý rozum říká, že tato stěna by měla být demontovatelná tak, jak byla původně, ale jak to vysvětlit těm co si to vyzdí Ytongem a udělají okénko jen na odečet vodoměrů? Tím v podstatě také dodržují to že nám umožní přístup k těmto zařízením…

  Platit, či neplatit nutnou demolici? Z hlediska předsedy – neplatit. Z hlediska vlastníka – zaplatit. A kdo to rozsoudí?

  Klauzule ze stanov je splněna : „h) umožnit po předchozím vyzvání přístup do jednotky, pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz, opravy apod. ostatních jednotek nebo domu jako celku; nejde-li o havarijní či obdobný stav, činí výzvu písemně výbor nebo pověřený vlastník nejméně 3 dny předem“

  Takže dokud to není v jasné technické specifikaci, tak to je pro mne hodně nepřehledný stav a jak je vidět na této diskuzi, tak si každý najde své argumenty.

  Něco jiného by bylo kdyby vlastníkovy vznikla na zařízení havárie – pak by to jistě přijal jako nutné zlo, protože ty stoupačky se díky jeho neuváženému zásahu staly nedostupnými.

  Jsem v podstatě před volbou – nezaplatit = bude mi odepřen přístup za účelem rekonstrukce = tohoto vlastníka a všechny bytové jednotky nad i pod ním z rekonstrukce vypustíme. Když zaplatím, tak mně zase sežerou ti co mají umakartové jádro, či mají udělaný dostečný přístup.

  Na shromáždění jsme bohužel odhlasovali – nezaplatit a já hledám a hledám…

  Vložil foi (bez ověření), 1. Září 2008 - 21:12

  Důležité je, zda máte ve stanovách že musí umožnit přístup ke spol.částem nebo jen umožnit odečet…pokud musí umožnit přístup, a nelze se stoupačkami manipulovat (měnit je), pak má smůlu a lze to vymáhat přes právníka soudně.Právník by měl v tomto poradit.To co jste si na schůzi právoplatně odhlasovali je soudně vymahatelné. Je to běh na dlouhou trať, ale máte-li to ve stanovách, tak Vás pustit musí.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".