Bytové spoluvlastnictví - jak vyloučit?

Vložil Anonymous, 29. Prosinec 2021 - 5:23 ::

V občanském zákoníku je pro správu domu použitelná úprava

spoluvlastnictví (nikoli bytového spoluvlastnictví),
správy cizí věci,
spolku,
právnických osob.

Bytové spoluvlastnictví tuto úpravu bohužel nepřebírá (nebo jenom částečně, přiměřeně).

Je možné bytové spoluvlastnictví vyloučit a řídit se při správě domu pouze ostatními ustanoveními? Jakým postupem a jakým podílem hlasů? Je nějaký judikát v tomto smyslu? Řada problémů by se tak odstranila.

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.