První schůze shromáždění

Otázka

Jak probíhá první schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek?

Odpověď

První schůze se musí konat do 60 dnů od vzniku společenství a svolává ji původní vlastník. Na porušení této lhůty ovšem nejsou žádné sankce.

Na programu je zejména schvalování stanov společenství a volení výboru (případně jiných orgánů). Na schůzi musí být přítomný notář, který provede notářský zápis o průběhu schůze. K tomuto zápisu se přihládají mimo jiné schválené stanovy. Notář zápis typicky nevyhotoví ihned, takže jej dostanete až za několik dní (pokud budete mít štěstí).

Tento zápis je poté povinnou přílohou k žádosti o registraci v rejstříku společenství na rejstříkovém soudu.

Zákon 72/1994 Sb. také obsahuje ustanovení, která se týkají případů, kdy se nesejde shromáždění k volbě orgánů nebo nedošlo-li ke zvolení orgánů. V tomto případě plní funkci orgánů vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu činí alespoň jednu polovinu. Pokud takový není, tak vlastníci jednotek, kteří se stali členy SVJ ke dni jeho vzniku.

V případě, že nedošlo ke schálení stanov, tak se společenství řídí vzorovými stanovami, které vydala vláda.

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.