§ 1147 - Rozhodování mimo zasedání – dvousečná zbraň

Vložil FrantaF, 17. Leden 2011 - 14:47 ::

§ 1147 (2) Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Neurčí-li stanovy delší lhůtu, platí, že lhůta činí patnáct dnů.

Mé výhrady. Schází lhůta pro podání připomínek a protinávrhů, které budou připojeny k podkladům, spolu s podklady navrhovatelů, aby se také s nimi mohli seznámit všichni hlasující. Pak teprve může proběhnout kvalifikované hlasování. Při navrženém postupu mohou být vlastníci snadno zbaveni možnosti aktivní účasti na rozhodování záležitostí společenství, protože přijdou o možnost uplatnit svůj názor a přispět vlastními znalostmi k projednávané záležitosti. Hlasování mimo shromáždění se může stát nástrojem snadného prosazení vůle předkladatele návrhu, pomocí jednostranně zaměřených informací.

Po této úpravě se volá již dlouho hlavně proto, aby se usnadnilo prosazování dobrých úmyslů i při malém zájmu mnohých vlastníků. Bohužel je při stávající úpravě snadnější prosadit také úmysly špatné.

Zatím se nevyskytla připomínka a překvapuje mě to. Uvádím to jako nové téma, aby to rychle „neztratilo viditelnost“. FrantaF

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.