PODEJME ÚSTAVNÍ STÍŽNOST

Vložil Anonymous, 3. Listopad 2008 - 15:18 ::

PODEJME ÚSTAVNÍ STÍŽNOST Nenechme ze sebe dělat hlupáky

VÝZVA PRO VŠECHNA SPOLEČENSTVÍ

Od ledna tohoto roku jsou ze zákona dva sousedé v domě s vlastnickým vztahem společenství ve vzájemném vztahu jako zaměstnanec a zaměstnavatel, zatímco dva sousedé ve stejném družstevním domě jsou zcela obyčejní sousedé.

Všichni, kdo mají příjmy podle zákona o daních z příjmů, to znamená ze závislé činnosti a funkčních požitků musí odvádět pojistné dle zákona o veřejném zdravotním pojištění a zákona o pojistném na zdravotní pojištění. Zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/79 Sb. § 5 stanovuje několik výjimek, kdy zaměstnancem není osoba, jíž plynou nebo by měly plynout příjmy podle § 6 zák. o daních z příjmu. Členové a „funkcionáři“ společenství mezi tyto výjimky nepatří, nemají výjimku v placení zdravotního pojištění ze svých příjmů – funkčních požitků, zatímco pro členy družstev a jejich funkcionáře táto výjimka platí.

Statutární zástupci volení ze zákona o vlastnictví bytů se od ledna 2008 dnem zvolení stávají zaměstnanci společenství, společenství je zaměstnavatelem, a to bez uzavření jakékoliv smlouvy. To platí pro všechny volené, tedy také pro členy kontrolní komise pokud komise existuje.

Pokud nedostáváte odměnu – funkční požitek, zdálo by se, že se Vás to netýká. Z tohoto zákona ale také vyplývá, že společenství jako zaměstnavatel má povinnost plnit všechny povinnosti jako jakýkoliv jiný zaměstnavatel, je tedy také plátcem části pojistného za své volené zástupce – zaměstnance (§6 zákona o daních z příjmu), musí se přihlásit u zdravotní pojišťovny svého zaměstnance a odevzdávat zdravotní pojišťovně měsíční přehledy. Člen družstva a jeho funkcionář má ale za stejnou činnost výjimku (č.48/97 § 5), zdravotní pojištění odvádět nemusí a nemusí jej odvádět ani jeho zaměstnavatel, tedy družstvo, pokud pro něj vykonává práci, za kterou je odměňován funkčním požitkem, není také ani plátcem části pojistného

Z toho vyplývá následující absurdní situace: V případě, že jste byli zvoleni statutárním zástupcem (u velikých panelových domů je to nutnost, kterou nejde obejít), od 1. ledna 2008 jste se stali zaměstnancem svého manžela, souseda, všech členů společenství, ale také svým vlastním (všichni uvedení tvoří společenství). Jste tedy svým vlastním zaměstnancem i zaměstnavatelem. Společenství (tedy nejspíše vy sám, když jste statutárním zástupcem) musí zajít do vaší zdravotní pojišťovny, zaregistrovat u ní společenství jako zaměstnavatele a sebe jako zaměstnance. Zaregistrujete všechny členy výboru, všechny u jejich pojišťoven, přihlásíte u nich společenství jako plátce pojistného a pokud máte zvolenou kontrolní komisi, platí stejná pravidla.

Každý měsíc musí společenství posílat do vaší pojišťovny a také pojišťoven všech dalších zvolených „funkcionářů“ hlášení, kolik vyplatilo na funkčních požitcích, vykazovat odvody na zdravotním pojištění a také je platit. Když máte funkční požitek nula, musí společenství prozkoumat váš vyměřovací základ (ve vlastním zájmu musíte nahlásit svému sousedovi zaměstnavateli kolik vyděláváte ve svém skutečném zaměstnání aby věděl, zda ve vašem skutečném zaměstnání za vás odvedli pojištění alespoň z minimální mzdy). Nebo to vše nahlásíte snad správci nebo nějaké účetní nebo snad personalistce, která bude hlášení posílat.

Pokud máte svoji mzdu vyšší než minimální a funkční požitek jste měsíčně nedostali (to je běžné, dostanete leda tak vynadáno od souseda – nyní svého zaměstnavatele), napíšete do hlášení pro zdrav. pojišťovnu nuly jak na příjmech tak na odvodech a pojišťovna je spokojena, splnili jste svoji povinnost stanovenou zákonem, tedy povinnost splnilo společenství.

V případě, že o své skutečné zaměstnání přijdete a nemáte z čeho platit ani poplatky za bydlení (dnes není nemožné), nebo se vám dokonce nechce pracovat jenom dělat funkce ve společenství, je společenství za vás povinno odvádět odvody do pojišťovny z minimální mzdy (jste to tedy povinen odvádět také vy, protože vy jste také společenství). Když svému zaměstnavateli – společenství nenahlásíte, že vás z vašeho skutečného zaměstnání vyrazili, že jste bez práce, nemůže společenství jako zaměstnavatel vědět, že má za vás odvést odvod z minimální mzdy a tím pádem se společenství vystavuje pokutě.

V případě, že jste si zvolili kontrolní komisi, aby kontrolovala, zda vaše peníze, které posíláte na společný účet společenství abyste mohli bydlet někdo nezpronevěřil, jsou její členové také zaměstnanci společenství. Výše popsané pro ně platí také.

Všichni členové společenství platí ze svých rodinných rozpočtů poplatky na společný účet, aby mohli bydlet ve svém ve svém vlastním bytě, který je v nějakém domě. Dle zákona o vlastnictví bytů je přesně stanoveno, že to má být fond na správu domu (běžně nazývaný fond oprav) dále za teplo, vodu, …tedy za služby spojené s bydlením. Žádný fond zdravotního pojištění tam není(ani sociálního). Když tedy společenství má svého zaměstnance, kterého mu přidělit zákon, a nastane situace, že zdravotní pojištění je za něj potřeba odvést, zaplatíte to vše ze svého rodinného rozpočtu navíc, protože společenství jako takové žádné peníze nemá. Všechno co má, jsou peníze jeho členů. Od příštího roku se přidává i sociální pojištění, vše ze superhrubé mzdy.

Rodina vašich známých v sousedním družstevním domě toto platit nemusí, ta si to může případně odkládat a může jet na dovolenou.

ZÁKON TÍM STANOVIL NEROVNÝ PŘÍSTUP K OBČANŮM USPOKOJUJÍCÍM SVOJI ZÁKLADNÍ POTŘEBU BYDLENÍ

Pokud se společenství nepřihlásilo od 1. ledna 2008 na zdravotních pojišťovnách svých zaměstnanců, nepřihlásilo své zaměstnance a nebude nosit měsíční hlášení, vykazovat odvody, a také platit co je potřeba, bude dle sdělení VZP pokutováno (pojišťovna klidně na tuto povinnost upozorní společenství až za dva roky, to úředníci umí). Zákon tak říká a pojišťovna je povinna to vyžadovat. Potvrdila to VZP jako odpověď na můj dotaz. Pojišťovna jenom dodržuje zákon, že zákon je nesmyslný ji nezajímá. Nepřihlášená společenství hodlá kontrolovat a pokutovat za nedodržení zákona.

NENECHME ZE SEBE DĚLAT HLUPÁKY, PŘIPOJTE SE, SPOLEČNĚ ZRUŠÍME TENTO NESMYSL
adresa: ustav­nistiznost@sez­nam.cz

Rodiny bydlící ve společenství posílejte podněty – stížnost pro diskriminaci a nedodržování ústavy, pro nerovný přístup k Veřejnému ochránci práv. Zavalte Veřejného ochránce práv těmito podněty, ať si také užívají zákonů této země.

adresa: podatelna@ochran­ce.cz.(at = zavináč)

My jsme tak již učinili.

O vyjádření VZP k výše uvedenému lze požádat na adrese
ustavnistiznos­t@seznam.cz

Odpověď VZP pošlu každému zájemci. Od ledna 2008 mám bohaté zkušenosti. My jsme se u zdravot. pojišťony přihlásili, nabyli jsme dojmu, že zákon je potřeba dodržet, že je to jenom formalita. Ona je to bohužel realita. Novotna

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.