EED měsíční odečty byly ve druhém čtení dne 27.9.2022

Vložil Pavel, 28. Září 2022 - 23:30 ::

27.9. proběhlo druhé čtení novely zákona o službách, které zavede nesmyslné měsíční odečty.

Projednávání zahájil Bartoš, který zákon 406/2000 Sb. familierně nazýval „zákon 46 Sbírky“.

Zásadně je proti odkladu účinnosti z 1.1.2023 na pozdější datum. Že odklad není potřeba zdůvodňoval takto:

„Já rovnou také zmíním, že zmiňovanou úpravou definice dálkově odečitatelného měřidla se ten okruh subjektů, a já jsem se bavil se zástupci SVJ, s poskytovateli ubytovacích služeb i s těmi, kteří zajišťují vlastně distribuci tepla a teplé vody, ale zejména tedy s těmi subjekty, jimž se stanoví povinnost měsíčního informování o spotřebě, a to se výrazně, a naprosto výrazně zúží o ty subjekty, pro něž tato povinnost představovala ty nejvyšší náklady. Je to právě tou úpravou definice, co to je dálkově odečitatelné měřidlo.“

Úpravu definice dálkově odečitatelného měřidla obsahuje ST 199/1 z garančního výboru:

"(2) Dálkově odečitatelným měřidlem se pro účely tohoto zákona rozumí takové měřidlo podle zákona o metrologii, které samo nebo prostřednictvím jiného již nainstalovaného zařízení umožňuje provedení odečtu na vzdálenost větší než 250 metrů, s výjimkou takového měřidla podle zákona o metrologii, které bylo instalováno před 1.lednem 2022 a není nastaveno na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu.

(3) Dálkově odečitatelným zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění se pro účely tohoto zákona rozumí takové zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, které samo nebo prostřednictvím jiného již nainstalovaného zařízení umožňuje provedení odečtu na vzdálenost větší než 250 metrů, s výjimkou takového zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, které bylo instalováno před 1. lednem 2022 a není nastaveno na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu.

(4) Skutečnost, že měřidlo podle zákona o metrologii, které bylo instalováno před 1. lednem 2022, nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, které bylo instalováno před 1. lednem 2022, není nastaveno na dálkový odečet v minimálně měsíčních intervalech, se prokazuje jeho technickou dokumentací.“."

Pozměňovací návrh č. 1308 odůvodňuje v důsledku změny definice dálkového odečtu přechodné ustanovení:

„Vzhledem k tomu, že část povinných subjektů již instalovala měřidla a přístroje splňující současnou definici obsaženou v § 7 odst. 12 zákona č. 406/2000 Sb., ale nesplňující nově navrhovanou definici, je vhodné stanovit přechodné ustanovení, které prodlouží dobu, v níž musí dojít k výměně těchto měřidel a přístrojů za měřidla nebo přístroje splňující nově navrhovanou definici. Jinak by zákonodárce nutil subjekty, které si počínaly poctivě a v souladu s tehdy účinnou zákonnou úpravou, k dalšímu podstatnému výdaji v relativně krátké době. V současné době je vhodnější, aby vlastníci budov, společenství vlastníků jednotek a správci investovali do účinnějších opatření ke snížení energetické náročnosti budovy nebo ke snížení spotřeby energie, jako jsou například zateplení nebo pořízení tepelného čerpadla. Tím dochází k naplnění hlediska nákladové efektivity. Pravidlo uvedené v přechodném ustanovení je zvláštní právní normou vůči právní normě stanovené v § 7 odst. 11 zákona č. 406/2000 Sb.“

Tak uvidíme co se schválí ve třetím čtení.

Hezký den!

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.