Novela zákona č. 67/2013 Sb. splatnost vyúčtování

Vložil Justitianus, 14. Březen 2022 - 8:54 ::


Návrh novely zákona č. 67/2013 Sb. obsahuje důležitou změnu ve splatnosti vyúčtování služeb.

Dosud platí (a soudy konstantně judikují) že pouze řádné vyúčtování má právní následky, které zákon spojuje s vyúčtováním. Vyúčtování je neřádné, i kdyby mělo pouze formální nedostatky. Neřádné vyúčtování tedy nezpůsobuje splatnost přeplatků a nedoplatků.

Pro vlastníka jednotky to znamená: Neexistuje-li řádné vyúčtování, vlastník jednotky se nemůže domoci svého přeplatku na službách. Musel by napřed žalovat SVJ a dožadovat se řádného vyúčtování. Teprve pak může začít vymáhat přeplatek.

Novela zákona č. 67/2013 Sb. to řeší po svém. Nově přidaná část do § 7 je vyznačena tučně:

Návrh novely 67/2013 Sb.
§ 7

(3) Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb. Vady vyúčtování neovlivňují splatnost přeplatku. Splatnost nedoplatku neovlivňují takové vady vyúčtování, které nemají vliv na vypočtenou výši nedoplatku.

Z uvedeného plyne, že po schválení novely se situace změní: i neřádné vyúčtování bude splatné. Příjemce služeb bude mít ovšem drobnou výhodu:

  • Jestliže z (neřádného) vyúčtování vyplyne přeplatek, bude mu vyplacen i v případě kdy částka přeplatku ve vyúčtování je nesprávná.
  • Jestliže z (neřádného) vyúčtování vyplyne nedoplatek, bude povinen jej uhradit pouze v případě, kdy částka nedoplatku ve vyúčtování je správná. Při tom pro jeho platební povinnost bude nevýznamné, že vyúčtování je neřádné a neobsahuje všechny předepsané náležitosti, že např. chybí částka uhrazených záloh, že nejsou uvedeny náklady na jednotlivé služby, atd.

V prvním případě: Jestliže například příjemci služeb náleží přeplatek 2000 Kč, avšak ve vadném vyúčtování bude vyčíslen přeplatek 1 Kč, pak mu bude vyplacena jedna koruna. O těch 1999 Kč se bude muset soudit.

Ve druhém případě: Jestliže příjemci služeb bude neřádným vyúčtováním předepsán vysoký nedoplatek, pak si nemůže z údajů ve vyúčtování ani zkontrolovat zda částka je či není správná. Ke kontrole by příjemce služeb potřeboval řádné vyúčtování ze všemi předepsanými údaji. SVJ se tedy nemusí namáhat se sestavením řádného vyúčtování. Postačí když SVJ doručí jako vyúčtování papír s textem:

      Vyúčtování služeb za rok 2023
 

      Váš nedoplatek činí: 9545 Kč.
      Zaplatit do 14 dnů.
      Povinné údaje: Neuvádíme. Trhni si nohou, vyúčtování je splatné i bez nich.


      Za SVJ:
      předseda

Novela cílí na ty případy, kdy SVJ je neschopné a neumí sestavit řádná vyúčtování příjemcům služeb. Za neschopnost statutárů tedy budou „trestáni“ vlastníci jednotek. Nakonec – ono je to tak správně. Koho si zvolili, toho tam mají.

Justitianus

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.