Garantované nesmysly Pavly Krejčí

Vložil Justitianus, 2. Srpen 2021 - 22:55 ::


Mgr Pavla Krejčí se pokusila o výklad novely občanského zákoníku a dopadlo to špatně. Zveřejnila tento „garantovaný“ komentář na webu https://www.fulsoft.cz/…mfpqp0VRqhw/ (zdroj: Verlag Dashöfer, publikováno 15.6.2020, navštíveno 29.6.2021).

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1186
Garance
15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
[Povinnost vypořádat příspěvky na správu a zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu, přechod dluhů]

Ustanovení bylo znovelizováno zákonem č. 163/2020 Sb. a vztahuje se pouze na případy, kdy k převodu vlastnického práva k jednotce dojde s účinností po 1. 7. 2020.

Komentované ustanovení:

a) osvobozuje osobu odpovědnou za správu domu (dle § 1190 společenství vlastníků nebo správce) od povinnosti při převodu vlastnického práva k jednotce vypořádat příspěvky na správu domu (§ 1180) a zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (§ 1181). Komentované ustanovení je tak ustanovením zvláštním k § 1106 až § 1108.

(…)

Pojďme se podívat blíže na kuriózní až amatérsky směšná tvrzení Pavly Krejčí.

V první řadě je třeba připomenout triviální skutečnost, že „osvobodit od povinnosti“ je možno pouze tu osobu, která má nějakou povinnost uloženu (na základě zákona nebo smlouvy). To ovšem v tomto případě neplatí ani pro příspěvky na správu, ani pro zálohy na plnění spojená s užíváním bytu. Pavla Krejčí se tedy od počátku mýlí ve všem co napsala.

☀ Pokud jde o příspěvky na správu, žádný celostátně účinný právní předpis neukládá (a nikdy neukládal) jejich vypořádání. Pouze okrajově je vypořádání příspěvků zmíněno v § 1208 písm. c), jako pouhá teoretická možnost vypořádat nevyčerpané příspěvky VŠECH vlastníků jednotek, ovšem pouze pokud tak rozhodne shromáždění. Nijak to nesouvisí ani se změnou v osobě jednotlivého vlastníka jednotky, ani s obsahem § 1186.

Tvrzení o „osvobození od povinnosti“ je tedy nelogickým nesmyslem, který si Pavla vyfantazírovala.

☀ Zcela stejného druhu je druhý omyl Pavly Krejčí v otázce záloh na plnění spojená s užíváním bytů (známé jako „zálohy na služby“). Pavla totiž neporozuměla skutečnosti, že osud těchto záloh i vypořádání přeplatků a nedoplatků se řídí speciálním zákonem č. 67/2013 Sb.. Ten ovšemže nezná žádnou povinnost „vypořádat zálohy při převodu jednotky“. Tedy opět tatáž chyba: neexistuje-li povinnost, nelze vůbec hovořit o nějakém osvobození od povinnosti.

Pro úplnost dodám, že zákon č. 67/2013 Sb. o službách předepisuje povinnost vyúčtovat do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období a vypořádání přeplatků a nedoplatků má nastat do čtyř měsíců po doručení vyúčtování. To jsou jediné temíny, které je SVJ povinno dodržet, a na této povinnosti poskytovatele služeb nic nemění ani § 1186 občanského zákoníku. Tvrzení Pavly o „osvobození od povinnosti vypořádat zálohy na služby při převodu jednotky“ je tedy také nesmyslem. Taková povinnost nikdy neexistovala, a to ani za účinnosti zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů.

A do třetice: poslední vadné tvrzení Pavly Krejčí zní: „Komentované ustanovení je tak ustanovením zvláštním k § 1106 až § 1108.“

☀ To samozřejmě není pravda. Pavla zřejmě bezmyšlenkovitě opsala vadné tvrzení, které bylo uvedeno v důvodové zprávě k návrhu občanského zákoníku z roku 2012. Ustanovení § 1186 není ustanovením speciálním vůči § 1107 až § 1108; upravuje totiž odlišnou problematiku: jde o závazkové vztahy mezi osobami, nikoliv o práva váznoucí na věci. Tento právní názor je vyjádřen i v konstantní judikatuře – namátkou k tomu uvádím dva judikáty Nejvyššího soudu:
  • Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 27.7.2020, sp. zn. 26 Cdo 557/2019, formuloval a odůvodnil závěr, že dluhy převodce jednotky související se správou domu a pozemku nejsou jinou závadou váznoucí na věci ve smyslu § 1107 o. z..
  • Totéž judikoval Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 28.7.2020 sp. zn. 26 Cdo 774/2019, cituji:

„Dluhy převodce jednotky související se správou domu a pozemku nejsou jinou závadou váznoucí na věci ve smyslu § 1107 o. z., jde o osobní dluh (bývalého) vlastníka jednotky, který existuje samostatně (odděleně od věci).“

Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/…cdo-774–2019


Justitianus

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.