§ 1180 a nové souvislosti

Vložil Zdenek 22, 26. Červenec 2019 - 8:13 ::

Není nijak udivující, že aplikace § 1180 je stále výbušné téma, jedná se v první řadě o peníze. Tak jak je to s jeho aplikací, s jeho kogentností/dis­pozitivností? Předkládám vám k diskusi můj názor a nové souvislosti.

Východiskem je důvodová zpráva k NOZ: http://obcanskyzakonik.justice.cz/…na-verze.pdf a tento článek: http://www.bulletin-advokacie.cz/…kem-zakoniku

Při aplikaci § 1180 je třeba přihlédnout k tomu, že toto ustanovení se nachází v obecné části bytového spoluvlastnictví, a dále pak k §§ 1166 a 1200/2.

Jak to spolu souvisí? Vysvětlení podává důvodová zpráva k § 1180:

Zvláštní povaha spoluvlastnictví založeného vlastnictvím jednotky se projevuje i v tom, že vlastník jednotky svobodně spravuje, a tedy i na vlastní náklad udržuje a opravuje svůj byt nebo nebytový prostor, zatímco náklady spojené se správou domu a pozemku hradí vlastníci poměrně. Výše jejich příspěvku se určí zpravidla v závislosti na velikosti podílu vlastníka jednotky na společných částech. K jinému určení může dojít tam, kde vzniklo společenství vlastníků, ustanoveními schválenými ve stanovách společenství. Pokud společenství nevzniklo, určí příslušná pravidla prohlášení o rozdělení domu na jednotky nebo smlouva o výstavbě. K modifikaci zejména může a má dojít, pokud je některá ze společných částí vyhrazena k výlučnému užívání jen některému vlastníku jednotky; přitom bude namístě zohlednit i rozsah jeho povinnosti spravovat tuto část na vlastní náklad.

V první řadě je třeba říct, že § 1180/1 je relativně kogentní a § 1180/2 kogentní (viz § 978). Ta relativní kogentnost se projevuje v tom, že odst. 1 nastavuje výchozí pravidlo (podle SVP), které je možné ale upravit podle věty druhé. Pochopitelně, že korektivem je § 1/2. Proto odst. 1 začíná slovy „nebylo-li jinak určeno“, která se váží jen k odst. 1.

Způsob úpravy výchozího pravidla § 1180/1, je-li k tomu důvod s ohledem na povahu společných částí, se liší podle toho, zda se jedná o dům, kde je nebo není SVJ. V případě, že se jedná o správu domu bez SVJ, pak pravidla na příspěvky na náklady spojené se správou domu a pozemku určí správce a jsou součástí prohlášení. Změna tohoto pravidla je pak možná jen změnou prohlášení.

V případě, že se jedná o správu domu se SVJ, pak pravidla na příspěvky na náklady spojené se správou domu nejsou přímou součástí prohlášení, ale jsou součástí až stanov. Změna tohoto pravidla je pak možná se souhlasem všech vlastníků podle § 1214.

Pravidlo stanovené § 1180/2 je kogentní a jeho změna není možná. Resp. je možná dohodou všech vlastníků, která ale zavazuje jen tyto „kontrahenty“ a nezavazuje jakéhokoliv nového vlastníka.

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.