AML a evidence skutečného majitele v neveřejném rejstříku

Vložil Pavel, 10. Prosinec 2017 - 0:04 ::

Zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících od 1.1.2018 rozšíří veřejné rejstříky o neveřejný rejstřík ve kterém budou vedeni „skuteční majitelé“ společností.

Podle zákona č. 368/2016 Sb. ČÁST PRVNÍ článek II/10:

„10. Právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku oznámí do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rejstříkovému soudu údaje o skutečném vlastníkovi podle § 118e zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ostatní zapsané právnické osoby oznámí údaje o skutečném vlastníkovi podle § 118f zákona č. 304/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“

V praxi to znamená, že BD by měla do 1 roku a SVJ do 3 let zapsat skutečné majitele BD resp. SVJ do neveřejného rejstříku.

Kdo je „skutečným majitelem“ je podle zákona číslo 253/2008 Sb. (AML) pro účely tohoto zákona uvedeno v § 4/4.

U BD je to fyzická osoba, která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv nebo je členem statutárního orgánu.

U SVJ je to fyzická osoba, která disponuje více než 25 % hlasovacích práv nebo je členem statutárního orgánu.

Pro účely AML se tedy za „skutečného majitele“ budou u drtivé většiny BD a SVJ považovat a do neveřejného rejstříku zapisovat členové statutárního orgánu.

Za nezapsání hrozí až 100 000 Kč případně zrušení společnosti.

Zápis má být zpoplatněn.

Hezký den!

Aktualizace: opraven název článku z I/10 na správný II/10

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.