Zálohy na správu domu a pozemku, jejichž výše nesouvisí s velikostí jednotky

Vložil Člen SVJ (bez ověření), 30. Leden 2017 - 12:28 ::

Dobrý den, v lednu 2017 proběhlo v našem SVJ shromáždění, kde jedním z bodů bylo „Hlasování o zavedení samostatných příspěvků na správu domu a pozemku, jejichž výše nesouvisí s velikostí jednotky, resp. s velikostí spoluvlastnického podílu vlastníka jednotky na společných částech domu a pozemku a jsou stejně pracné a nákladné ve vztahu k malé i velké jednotce, včetně jejich výše.“ Jedná se o tyto položky – odměny výboru SVJ včetně zdravotního pojištění; výměnu vodoměrů SV+TUV; administrativu SVJ (poštovné,kopí­rování,upomín­ky); revize a kontroly plynu; revize elektro a hromosvodu; revize požární. Návrh zavést přijetí těchto záloh, byl z důvodu, že toto vyplývá z §12 a §17 uvedených v nařízení vlády č. 366/2013 Sb., a §1180 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., platnými již od 1.1.2014. S tím, že celkovou částku za všechny příspěvky by platili jak majitelé bytů tak garáží a to za každou jednotku, kterou v domě vlastní. Jediný rozdíl mezi bytem (cca 150 Kč/jednotku a měsíc) a garáží (cca 100 Kč/jednotku a měsíc) by byl v tom, že „garážníci“ by neplatili příspěvek na vodoměry, plyn a revize elektro, protože toto v garážích není osazeno. Kompenzací mělo být snížení výše platby do „fondu oprav“ za m2, tak aby výsledné finanční zatížení jednotlivých vlastníků jednotek bylo pokud možno co nejmenší.

Tento bod na proběhlém shromáždění nebyl odsouhlasen/přijat, přesto prosím o Vaše názory na tuto problematiku. A odpovědi na následující dotazy:

  1. zda tím že všechny výše uvedené položky se jednotlivým členům SVJ nyní rozpočítávají podle vlastnického podílu je špatně a porušuje se tím legislativa, jak tvrdí místopředseda?
  2. zda se o všech těchto zálohách, jejichž výše nesouvisí s velikostí jednotky, musí hlasovat, když už jsou dané ze zákona?
  3. je možné, aby SVJ tyto zálohy, jejichž výše nesouvisí s velikostí jednotky, prostě jednotlivým vlastníkům jednotek předepsalo do evidenčního listu pro výpočet záloh (fondu oprav) a záloh na služby?
  4. je tento stávající stav nějak postihnutelný, sankcionovatelný ze strany nějakých orgánů?

Za Vaše odpovědi a názory předem děkuji

Ještě doplňuji, že v současné době všichni členové SVJ, platíme toliko dvě zálohy: zálohu na odměnu správci ve stejné výši a to za vedení účetnictví a správcovskou činnost. Ti co vlastní více jednotek, platí za každou jednotku (byt+garáž=120+120). O této záloze na odměnu správci jsme také v minulosti nehlasovali, její výše byla určena již při založení SVJ a slouží pouze na platby za činnosti správce. A zálohu do „fondu oprav“ podle velikosti spoluvlastnického podílu (Kč/m2 a měsíc)- z tohoto platí naše SVJ všechno ostatní (mzdy výboru, výměny vodoměrů, pojistku na barák, revize a kontroly plynu ve společ. prostorách i bytech, revize elektro ve společ.prostorách, SIPO, poštovné, opravy na baráku atd.).

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.