Čí je příjem z pronájmu

Vložil lake, 23. Květen 2014 - 10:28 ::

Tak prý příjem z pronájmu společné části domu nemůže být příjmem SVJ. To je novina! Vždyť § 9a ZoVB výslovně umožňoval, aby SVJ(2000) uzavíralo smlouvy „… k nájmu v případech nájmu společných částí domu …“. Takových smluv jsou dnes tisíce. Kdopak nám najednou tvrdí, že to nejde, a pročpak?

Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. přišlo s tvrzením, že příjem z pronájmu není příjmem SVJ. To už tu jednou bylo: už před lety bylo totéž obsaženo v popleteném (a již zrušeném) sdělení MF č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ.

Tvrzení o pronájmech je v rozporu se zákonem č. 586/1992 o daních z příjmů a s dosavadní konstantní judikaturou – a hlavně je v této části absolutně neplatné pro nedostatek zákonného oprávnění.

Zákon č. 89/2012 Sb. udělil vládě pouze zmocnění „stanovit podrobnosti“. Nic jiného nebyla vláda oprávněna učinit. Viz příslušné ustanovení NOZ:

89/2012 Sb. § 1222
Prováděcí právní předpis stanoví, jakým způsobem se vypočte podlahová plocha bytu v jednotce, o kterých částech nemovité věci se má za to, že jsou společné, a podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku.

Vláda tedy neobdržela zákonné zmocnění k tomu, aby uložila novou, v zákonu neuvedenou povinnost právnické osobě či vlastníkům jednotek. Stanovit podrobnosti je něco jiného než stanovit povinnost (zákonný zákaz zcela nad rámec zákona). Povinnosti mohou být v tomto státě uloženy pouze zákonem, viz Listina základních práv a svobod.

Kdyby zákonodárci chtěli uložit nějaký zákaz ohledně pronájmů, mohli jej vložit přímo do NOZ, nebo do zákona o daních z příjmů. Ale neudělali to. Vládní ouředníci překročili svá oprávnění. Takových školáckých právních chyb je v poslední době čím dál víc. A právníci mlčí. Tomu říkám prasečí právo.

Je tedy jen otázkou času, kdy tato část NV č. 366/2013 Sb. bude napadena u Ústavního soudu a zrušena pro rozpor s ústavním pořádkem ČR.

lake

P.S.: Ústavní soud nedávno zrušil – ze shodného důvodu – vyhlášku MZ ohledně délky lázeňských pobytů. Zdůvodnění, které ÚS použil, by se dalo aplikovat i na tento případ: ÚS se ztotožnil se základní námitkou senátorů, podle níž by problematiku měl upravovat zákon či jeho příloha, a nikoliv pouhý podzákonný předpis. Ministerský či vládní ouředník zkrátka není oprávněn hrát si na zákonodárce. 

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.