Vysoká záloha na opravy.

Vložil Důvěřivý. (bez ověření), 3. Září 2013 - 14:01 ::

Lake 19. 8. 2013.Četl jsem hodně Vašich příspěvků, ale musím se přiznat, že z různých vyjádření jsem zmaten. Vaše příspěvky byste měl směrovat přímo na výbory SVJ a jimi pověřené správce SVJ. Nemůžete přece požadovat po prostých členech, aby se odborně chovali tak, aby se později nedostali do neřešitelných problémů. Zkuste se vžít třeba do mé situace instalatéra.Že mám nějaké povinnosti jako člen SVJ se dozvím až z předpisu různých záloh. O tom jaká mám práva se dozvím až později.Důvěřoval jsem totiž výboru SVJ a jeho správci, že všechna jejich rozhodnutí jsou v souladu s platnými zákony. To byla však chyba. Při první placené záloze jsem nepřišel na to, že požadovaná záloha nesplňuje všechny podmínky pro její stanovení. To je ale chyba, protože zůstává pouze na členu SVJ důkazní břemeno, že zálohy byly stanoveny v roz- poru s platným předpisem. Výbor SVJ a správce vyjde z toho zcela bez viny jenom proto, že jsem jim důvěřoval? Pokud jako instalatér mou vinou budou vytopení vlastníci jednotky o patro níže, tak se vymluvím, že příliš spolé- hali na mou odbor, a já budu nepostižitelný. Ve vláknu z 19. 8. 2013 jste na dotaz: „Jsem si vědom toho, že i dlouhodobé zálohy, pokud není prokázán účel jejich čerpání, tak by měly být na konci roku vypořádány.“ Odpověď na dotaz: Vaše tvrzení nedává smysl: Já naopak stále tvrdím, že jak- mile jste bez protestů a reklamací zaplatil dlouhodobou zálohu na neurčitý a neznámý účel čerpání, dal jste tím najevo Váš bezvýhradný souhlas s tím, aby tuto zálohu použilo společenství jak je mu libo a kdy se mu zachce. Nemůžete tedy takovou zálohu požadovat nazpět vůbec, protože jejím zapla- cením jste vyjádřil souhlas (nyní i do budoucna) o oprávněnosti předepsané platby. Zaplacení se rovná též jako podepsání smlouvy. V tomto případě došlo k přesunu důkazního břemene na plátce zálohy. Chcete-li se domoci vrácení zálohy, musel byste Vy sám tvrdit a prokazovat, že záloha byla vybírána neoprávněně a že jste byl uveden druhou stranou v omyl ohledně její při- měřené výše, nebo ohledně jejího určení. Ptám se: výbor, který takové zálohy předepsal, nemá povinnost přiznávat, že nedodržel platné předpisy? Raději už nebudu dál oponovat Vašim názorům. Zůstávají ve mně ovšem velké pochybnosti a právu o spravedlnosti. Důvěřivý.

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.