Měl auditor pravdu?

Vložil Sojka (bez ověření), 28. Srpen 2013 - 11:16 ::

Vážený pane Lake a Petře 87.Domníval jsem se, že budete mít více inteligence ve Vašich odpovědích na můj článek „Měl auditor pravdu?“ Ani jeden z Vás ne- dokázal odpovědět co všechno zákonodárce myslel při formulaci zákona 593/91 v §u 4 a 8 a důležitosti jeho dodržování. Měl jsem v životě asi tu smůlu, že jsem ještě 1 rok v praxi zažil účetnictví SPH v baťovském systému. Od l. 1. 1953 se systém účetnictví zcela změnil, aby mohlo později přijít k dalším změnám. Asi jsem měl tu smůlu, že jsem později více jak 30 let pracoval v jednom z největších podniků v republice a účetnictvím s vysokou srozumi- telností, průkazností a přehledností všech účetních záznamů. Od roku 1966 bylo účetnictví již zpracováváno na sálových počitačích. Poznal jsem v praxi jak účetnictví finanční, materiálové, mzdové, všeobecné a výrobní účtárny, útvaru kontroly a metodiky účetnictví. V účetnictví jednotlivých závodů byly pomocí analytických účtů rozlišovány jak náklady a výnosy hromadné, seriové či zakázkové výroby a režijních nákladů. Každý zápis v účetnictví automaticky přecházel do všech potřebných neúčetních sestav pro možnost další kontroly hospodaření středisek, závodů, podniku atd. Považuji za zcela zbytečné uvádět jakékoliv další informace o mých praktických zku- šenostech. Chtěl bych upozornit pana Lake a 123456, že nejsem žádný malý „blbec“ za jakého mě asi považují. Před odchodem a brzy následně již jako důchodce, jsem s několika programátory (odešli z prac.poměru) založil firmu pro dodávky software a hardware. Já jsem prováděl analýzu progra- mového zpracování vstupů a výstupů z počitače. V tomto oboru podnikání jsme dosáhli vynikajících podnikatelských úspěchů a dokonce tehdy i na Slovensku. Pokud auditoři se setkali s našim programem, tak doporučovali přechod na náš systém, který respektoval v plném rozsahu znění §u 8 zá- kona 563/91. Prožil jsem dětství v 1. republice, protektorátu a všechny další politické systémy, které v mnoha případech poznamenaly nepříznivě můj život. V současnosti mně zůstaly jen vzpomínky na můj aktivní život a nějaké nevhodné vyjadřování k mému příspěvku mně nemůže vůbec rozhodit. Očekával jsem však rozumnou reakci k mému zjištění o stavu účetnictví při možnosti pouhého nahlížení. Děkuji panu Jar, který ve svém příspěvku z dnešního dne mně potěšil. Je docela možné, že ještě někdy budu „znovu volat do lesa“ a to bez ohledu na to „Jaká bude odezva“.Nebo se snad někdo domnívá, že se to ještě ani deska nesmí?!

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.