ČÚZK omezil nahlížení do katastru nemovitostí

ČÚZK omezil nahlížení do katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/). Omezil možnost získávání údajů automatizovaně jak v podmínkách použití, tak zavedením tzv. captcha (opisování špatně čitelných kódů). Také ovšem omezil i možnost běžného prohlížení informací, protože po prohlédnutí několika stránek začne vyžadovat přepsání kódu při zobrazení každé další strany. Pokud si chcete zkontrolovat vlastníky u SVJ, které má třeba 300 jednotek (jsou i SVJ se 750 jednotkami), tak to znamená opsat cca 300 kódů a zkontrolovat ručně vlastníky u 300 jednotek. Navíc jsem pozoroval, že po nějaké době (a to jsem zkoušel SVJ s malým počtem jednotek) aplikace Nahlížení někdy přestane zcela odpovídat.

Nabízí se jedno vysvětlení, proč tak učinil – a to nepřímé donucení uživatelů k využívání placených služeb a tedy navýšení „svého“ zisku. Nahlížení do katastru je bezúplatné dle zákona a zpoplatit jej nemůže, tak se patrně rozhodl jej alespoň co nejvíce omezit a znepříjemnit jeho používání.

Ceny za placený přístup jsou přitom poměrně velké: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx…

A navíc je to poměrně komplikované, neboť je třeba se nejprve registrovat (uzavřít smlouvu), získat kódy pro přístup apod.

Program Hlasování SVJ tak ztrácí funkci stahování vlastníků z katastru, ostatních funkcí se to nedotkne. Seznam vlastníků je možné převzít ze staršího uloženého hlasování a ručně upravit. Pokud starší hlasování nemáte, tak je možné seznam vlastníků vyplnit zcela ručně.

Admin
31.7.2013

Doplnění: Zdá se, že nyní Nahlížení do katastru vyžaduje přepsání kódu po zobrazení každých cca 10 stránek.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.