Změny Stanov

Vložil Jar (bez ověření), 3. Červen 2013 - 22:32 ::

Na loňském shromáždění bylo údajně schváleno, tedy v zápise ze shromáždění stojí toto:

Do článku V Stanov byl vložen odst. 3 ve znění: „(3) Změny osoby správce nebo změny obsahu smlouvy se správcem se řídí následujícími pravidly,schvá­lenými na páté schůzi shromáždění.. Výbor SVJ je zplnomocněn uzavřít smlouvu, na dobu určitou v délce trvání 1 roku s 3-měsíční výpovědní lhůtou, se všemi dodavateli včetně správce. Tato změna musí být schválena dodatečně shromážděním na nejbližší možné schůzi shromáždění. Vlastníci budou na připravované výběrové řízení upozorněni emailovou zprávou od výboru SVJ a podklady včetně nabídek a protokolu budou vyvěšeny na www stránkách SVJ.“

1. Pamatujeme si, že se hlasovalo pouze o změně správce, KK rozporovala znění zápisu ze shromáždění, ale marně, takže výbor nyní, po roce zveřejnil na webu znění Stanov s touto změnou. Do rejstříku takto změněné Stanovy dodnes vloženy nebyly. Existuje nějaká lhůta pro uložení změněných Stanov? 2. Znamená to, že výbor byl zmocněn k uzavírání smluv s jakýmikoli dodavateli?

V letošním roce se opět “měnily stanovy“. Zápis se shromáždění obsahuje toto:

Výbor přednesl shromáždění požadavek na změnu stanov SVJ. Navrhnul, aby bylo do stanov včleněno,že majitelé mohou být zastupováni na základě ověřené i neověřené plné moci. Dále následuje text: Hlasování číslo 1 Shromáždění schvaluje vložení formule ohledně zastupování majitelů na schůzi shromáždění na základě ověřené i neověřené plné moci.

Změněné stanovy opět zveřejněné na webu domu říkají toto: článek VII, odst. 10) Přibyl text: „Přítomnost členů společenství a hlasování je možné provádět v zastoupení členů společenství na základě ověřené i neověřené plné moci, toto bylo odhlasováno na šesté schůzi shromáždění.“

Odhlasováno bylo přece něco jiného, i když myslím hodně divného.

Jak zjednat nápravu? Děkuji za radu.

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.