Zaúčtování úrokové dotace na zateplení

Vložil Pavel, 3. Září 2012 - 16:33 ::

Zdroj: Verlag Dashöfer 30.8.2012, Ing. Zdeněk Morávek,

Dotaz:

Naše bytové družstvo provádí účetnictví pro několik SVJ. Některá z těchto SVJ revitalizovala dům – zateplení, oprava balkonů atd. a obdržela dotaci Panel na tzv. úhradu úroků z úvěru. Jak správně zaúčtovat tento účetní případ v návaznosti na přijatou dotaci. Výklady jsou často rozdílné.

Odpověď:

Společenství vlastníků jednotek je účetní jednotkou, která účtuje podle vyhlášky MF ČR č. 504/2002 Sb., v platném znění a Českých účetních standardů č. 401–414. Pravdou je ovšem to, že tyto účetní předpisy nejsou příliš pro SVJ přizpůsobeny a tak je někdy obtížné správný postup účtování naleznout. Proto je možné se setkat s různými výklady, což bude i tento případ.

Domnívám se, že na případ je možné se dívat dvěma způsoby.

Jak vyplývá z § 9 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu. Pokud tedy byla prováděna revitalizace společných částí domu, je možné úroky z úvěru na tuto revitalizaci považovat za náklady společenství a tyto náklady zaúčtovat na příslušný účet účtové skupiny 54 – Ostatní náklady, např. účet 544 Úroky. Dotace na úhradu těchto nákladů potom bude zaúčtována do výnosů, a to na příslušný účet účtové skupiny 69 – Provozní dotace.

Druhý pohled, který na tento účetní případ můžeme zaujmout, vychází z toho, že v souladu s § 8 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů jsou společné části domu v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek. Proto se nejedná o náklady SVJ, ale o náklady vlastníků jednotek, proto nebude o tomto případě u SVJ účtováno výsledkově, ale rozvahově. Příjem dotace bych v tomto případě doporučoval zaúčtovat na příslušný účet účtové skupiny 95 – Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky, v praxi je používán zejména účet 955, a to jako zdroj pro úhradu úroků. Současně bude proti tomuto zdroji účtována i úhrada těchto úroků. Přijetí dotace tedy 221/955 a úhrada úroků 955/221. V praxi se vyskytují oba typy účtování, a pokud je mi známo, ani jeden z nich není pozastavován. Osobně se domnívám, že vhodnější je použití rozvahového způsobu účtování, protože vzhledem k vlastnictví společných částí domů vlastníky jednotek by se o náklady a výnosy společenství jednat nemělo. Ale na věc samozřejmě mohou být i jsou jiné názory.


Také se přikláním k rozvahovému způsobu účtování a to nejenom oprav společných částí domu.

Výsledkově by se měly účtovat pouze „statutární náklady“, které jsou prakticky u každé právnické osoby. Např. vedení účetnictví, odměny orgánům, poplatky v bance, pronájem místnosti na shromáždění, režie orgánů a podobné náklady.

Hezký den!

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.