Přehled změn v jednotlivých verzích programu SimpleUcto

Verze 0.9.4.3 beta

 • Oprava v souvilosti s novým rokem.

Verze 0.9.4.0 beta

 • Možnost založení agendy pro roky 2012 a 2013.

Verze 0.9.3.9 beta

 • Oprava sestavy pohybu na účtech.

Verze 0.9.3.8 beta

 • Pohyby na účtech s možností výběru období.

Verze 0.9.3.5 beta

 • Oprava vkládání řádku v případě víceleté agendy nebo filtru.
 • Rozšíření sloupce "doklad" v sestavě "deník".

Verze 0.9.3.4 beta

 • Přidána možnost vložit řádek v deníku před vybraný řádek.

Verze 0.9.3.3 beta

 • Oprava problémů se zadáváním data v některých jazykových verzích Windows.
 • Kontrola, zda zadávané datum patří do zvoleného účetního období.

Verze 0.9.3.2 beta

 • Oprava chyby v rozvaze v případě, že u pasivního účtu je vyplněna kolonka "v případě záporného zůstatku".
 • Změna adresy Portálu SVJ.

Verze 0.9.3.1 beta

 • Oprava chyby v sestavách, která se projevovala v případě existence více stejných položek v deníku (stejný datum, částka, kontace, text). V takovém případě v hlavní knize a předvaze byla započítána jen jedna z duplicitních položek.

Verze 0.9.3.0 beta

 • Přidání možnosti exportu sestav do formátů pro programy Excel 2007, OpenOffice Calc, OpenOffice Writer, PowerPoint 2007 a do obrázků (JPG, PNG, ...).

Verze 0.9.2.9 beta

Verze 0.9.2.8 beta

 • Oprava fukčnosti pro rok 2010.

Verze 0.9.2.7 beta

 • CTP verze (nebyla ke stažení na stránce programu).
 • Změna systému tvorby sestav.
 • Oprava některých chyb v sestavách.

Verze 0.9.2.5 beta

 • Filtrace (hledání) záznamů.
 • Hromadná úprava označených záznamů.

Verze 0.9.2.4 beta

 • Oprava chyby při zadávání počátečních stavů, pokud je účtováno ve více účetních obdobích.
 • V sestavách se tiskne záhlaví (název sestavy, strana, celový počet stran) a zápatí (označení SVJ, datum).
 • Export sestav do PDF, Excelu a HTML (nemusí vždy zachovat správně formát).

Verze 0.9.2.3 beta

 • Vzestupné seřazení zaúčtování počátečních stavů v deníku.
 • Lokalizace textu "Genertuji sestavu...".
 • Oprava generování rozvahy při záporných zůstatcích na účtech.

Verze 0.9.2.2 beta

 • Oprava chyby při pokusu zobrazit předvahu.
 • Oprava chyby při zadání neexistující účtu v dialogu pro výběr účtu z číselníku.
 • Při chybném uvedení čísla účtu při vytváření účtu je oznámena uživateli konkrétní chyba místo obecné.
 • Otevřená galerie ukázkových účetních agend a šablon.
 • Oprava změny jména souboru při Ulož jako...
 • Oprava povolení/zákazu zápisu do políčka "v případě záporného zůstatku" při změně čísla účtu.
 • Ochrana staršího období pro nechtěné změně (ochrana je volitelná).
 • Účtování počítatečních stavů - aktivní účty na MD, pasivní na D.

Verze 0.9.2.1 beta

 • Při zadávání účtu lze určit (volitelně) alternativní položku R/ZZ pro případ záporného zůstatku.
 • V menu Nastavení/Nastavení agendy lze zadat nějaké označení SVJ, které se tiskne na sestavy (zatím jen účtový rozvrh).
 • Tisková sestava účtový rozvrh obsahuje navíc: zadanou identifikace SVJ, datum, ke kterému je účetní rozvrh sestaven (ptá se na to uživatele při vyvolání sestavy), aktuální datum a čas (tisku sestavy).

Verze 0.9.2.0 beta

 • Při vytváření účtu při zadání třímístného čísla program doplní tři nuly na konec na konec.
 • Program při vytváření účtu kontroluje i u rozvahových účtů vyplnění položky rozvahy.
 • U účtů z účtových skupin 90 až 95 je nabízen pasivní typ účtu.
 • Program kontroluje při vytváření účtů, zda není zadán účet z neexistující účtové třídy 4.

Verze 0.9.1.9 beta

 • Oprava chyby ukládání souborů, která se projevovala v některých verzích .NET Frameworku.

Verze 0.9.1.8 beta

 • Oprava některých chyb.

Verze 0.9.1.7 beta

 • Sjednoceno číslování verzí.
 • Původní sestava "Hlavní kniha" přejmnenována na "Předvahu".
 • Nová sestava "Hlavní kniha" obsahující syntetické účty.
 • Opravena řada chyb...
 • (seznam změn bude doplněn)

Verze 0.90 beta 1c (0.9.1.5)

 • V sestavě Účtový rozvrh je přejmenován sloupec Popis na Název účtu.
 • Nadpis rozvahy změněn z "za rok XXXX" na "k 31.12.XXXX".
 • V rozvaze přejmenován sloupec "Konc." na "Koneč.".
 • V rozvaze přejmenovány sloupce "stav" na "zůstatek".
 • V menu Sestavy přejmenována položka "Rozvaha" na "(Konečná) rozvaha".
 • Přidána Počáteční rozvaha.
 • Při definici počátečních stavů lze nově určit datum otevření účetních knih.
 • Zlepšen dialog pro výběr období (použitý u sestavy Obraty za období).
 • V rozvaze přejmenovány sloupce "Popis" na "Název rozvahové položky".
 • Oprava - změna znaménka zůstatků u sestavy "Pohyby na účtech".
 • Úvodní obrazovka po spuštění programu s možností mimo jiné otevřít na jedno kliknutí naposledy otevřený soubor.
 • Přejmenovány sloupce v tabulce účtového rozvrhu (nikoli sestavě) a doplněn tooltip k záhlaví sloupce R/Z-Z, kam se nevejde celý popis (tooltip se zobrazí po najetí myší).
 • Opraven popis v okně detailu účtu "Řádek rozvahy" na "Pol. rozvahy/výkazu Z-Z".
 • V menu soubor přejmenována položka "Konec" na "Konec programu".
 • Do menu přidána položka "Zavřit agendu".
 • Opravena chyba ve výkaz zisku a ztráty, část C a D.
 • Při interní chybě aplikace program nabídne odeslání informací o chybě autorovi.
 • Nerozlišují se typy účtů výsledkový daňový a výsledkový nedaňový.
 • U závěrkových a podrozvahových účtů je zamčené políčko pro zadání řádku rozvahy/výkazu Z-Z.
 • Opravena chyba při pokusu o editace účtu, pokud žádný účet neexistuje.
 • Možnost použití užšího písma v sestavách, kde je to potřeba (obraty za období).

Verze 0.90 beta 1b (0.9.1.4)

 • Opravena chyba v ukládání dat, které pochází ze starší verze.
 • Doplněna sestava Hlavní kniha.
 • Zlepšen dialog pro výběr období (použitý u sestavy Obraty za období).
 • Přidána funkce Ohlášení chyby v programu (do menu O programu).
 • Možnost otevřít agendu poklepáním na datový soubor *.sucto.
 • Při otevření agendy se otevře okno s deníkem.

Verze 0.90 beta 1a (0.9.1.2)