Počítačový program Hlasování SVJ, verze 1 PROFI

Odkazy:

Upozornění

Došlo ke změnám na webu nahlížení do katastru (nahlizenidokn.cuzk.cz), které zamezují stahováním seznamu vlastníků. Konkrétně byla zavedena tzv. captcha, ale dle pozorování i při interaktivní práci v internetovém prohlížeči při pokusu zobrazit více stránek a přepsání mnoha kódů tzv. captchy dojde k blokaci přístupu.

Program je funkční kromě funkce stahování seznamu vlastníků z katastru.

Stručný popis

Program slouží ke zjednodušení administrativy v souvislosti s hlasováním na shromáždění SVJ, zrychlení hlasování a omezení počtu chyb, které mohou při ručním záznamu vzniknout. Důraz je na efektivní zadávání vstupních dat a různé tiskové sestavy.

Program si před zakoupením vyzkoušejte - tím ověříte, zda funguje na Vašem počítači a zda splňuje Vaše očekávání. Po stažení program funguje v omezeném režimu. Pokud zadáte nejvýše 20 vlastníků, jsou dostupné všechny funkce, které jsou jinak dostupné pouze v placené PROFI verzi. Dopuručuji se též seznámit s manuálem.

Po zakoupení programu získáte registrační klíč, který zadáte do programu. Tím se z něj stane PROFI verze a rozšířené funkce budou fungovat i v případě, že máte více než 20 vlastníků.

Jednotlivé verze se liší maximálním počtem vlastníků (jednotek - bytů/nebytových prostor), které program podporuje.

Licence je určena pouze pro jedno SVJ. V případě zájmu o multilicenci pro více (neomezeně) SVJ např. pro správní firmy, kontaktujte nás pomocí e-mailu.

Objednávka

Objednávám si níže uvedený produkt za níže uvedenou cenu.

Produkt:
Odběratel:
Ulice:
Obec:
PSČ:
IČ:
E-mail:

Po provedení objednávky obdržíte e-mailem zálohovou fakturu (v PDF) s číslem účtu, kam máte provést úhradu. Po provedení úhrady obdržíte e-mailem registrační klíč a zároveň fakturu (v PDF).

Cena je konečná (neplátce DPH).
Prodejce: Jan Bilak, Preslova 17, Praha 5, 150 00.
Dotazy, reklamace na e-mailové adrese: info (zavináč) portalsvj.cz.

Licenční podmínky

  • Předmětem licenční smlouvy je program Hlasování SVJ v aktuální verzi.
  • Uživatel smí používat program pouze pro účely jednoho SVJ.
  • Počet uživatelů, kteří budou program používat pro účely jednoho SVJ, není omezen.
  • Počet počítačů, na kterých bude program používán, není omezen.
  • Uživatel je povinen chránit přidělený registrační klíč a nezveřejňovat jej.
  • Nelze garantovat, že program bude každému vyhovovat, fungovat na každém počítači a bude prostý všech chyb. Program je dodáván tak, jak je. Uživatel prohlašuje, že si program před zakoupením vyzkoušel.
  • Autor programu neručí za případné škody vzniklé v souvislosti s uživáním programu či nemožnosti program užít.
  • Program není dováván na fyzickém médiu. Stejně tak součástí dodávky není tištěný manuál. Uživateli bude zaslán pouze registrační klíč e-mailem.
  • Importování vlastníků z katastru nemovitostí využívá http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. V případě změn na tomto webu může dojít ke znefukčnění funkce importu z katastru nemovitostí.
  • Licence se vztahuje na vydané aktualizace, které opravují chyby v programu, a na nové verze produktu se stejným hlavním číslem verze (tj. číslo před první tečkou, např. číslo 1 u verze 1.2.3.4).