PhDr. Stanislav Třešňák, FASSTAdresa webových stránek

E-mail

info@fasst.cz

Obec

Celá Čr

Poznámka

Víte, že

 • ti vaši členové SVJ, sousedi, atd., ke kterým máte pohledávku (= jsou z pohledu závazkového právního vztahu vašimi dlužníky) mohou své dluhy řešit prohlášením úpadku nebo hrozícího úpadku a tento řešit podle z.č. 182/2006Sb. v insolvenčním řízení?
 • úpadci a průběh jejich insolvenčního řízení jsou vedeni v insolvenčním rejstříku?
 • jako věřiteli dlužníka – úpadce vám nesmí žádná informace z insolvenčního rejstříku uniknout?
 • u každého insolvenčního řízení z pohledu věřitele je včasné přihlášení pohledávek zásadní pro úspěšné uplatnění pohledávky? Přitom se věřitel o úpadku svého obchodního partnera či jiného dlužníka nemusí vůbec dozvědět! Není totiž povinností insolvenčního soudu ani správce vyrozumět věřitele o zahájeném řízení a dokonce ani o prohlášení úpadku na dlužníka! Oznámení o zahájení insolvenčního řízení je zveřejněno pouze v insolvenčním rejstříku vedeném Ministerstvem spravedlnosti.
 • zákon stanovil krátké a zároveň i propadné lhůty pro přihlášení pohledávek (zpravidla 30 dnů od rozhodnutí soudu o prohlášení úpadku)? K opožděně přihlášeným pohledávkám se potom v insolvenčním řízení nepřihlíží, ty tak nemohou být v tomto řízení vůbec uspokojeny. V praxi to znamená, že šance na uspokojení takto pozdě přihlášené pohledávky je více méně rovná nule, byť pohledávka jako taková nezaniká. Nedá se totiž předpokládat, že by po skončení insolvenčního řízení zbyl ještě nějaký majetek, z kterého by včas nepřihlášený věřitel mohl být uspokojen.

Co pro vás můžeme udělat? • Aktivně monitorovat a vyhodnocovat insolvenční rejstřík z pohledu vašich dlužníků=monitoring ISIR. • Informovat vás o podání insolvenčního návrhu vašeho dlužníka.

 • Informovat vás o průběhu a všech změnách v insolvenčním řízení vašeho dlužníka.
 • Informovat vás o lhůtě pro podání přihlášky věřitele.
 • Vytvářet vám podporu pro včasné a úspěšné přihlášení vaší pohledávky.
 • Připravit pro vás přihlášku věřitele.
 • Sledovat pro vás další průběh insolvenčního řízení dlužníka.

Co pro vás můžeme ještě udělat?

 • Nabídnout vám mediaci dluhů. Mediace obecně je efektivním způsobem řešení sporů, preferuje jednání a smírné řešení sporu před konfrontací. Cílem mediátora při mediaci dluhu je hledání shody mezi věřitelem a dlužníkem o výši a způsobu řešení dluhu a zpracování dosaženého souladu do smlouvy.

O co se můžeme postarat?

 • Nabídnout vám vedení cílené komunikace s dlužníky s důrazem na prevenci vzniku dluhů respektive jejich identifikace v zárodku vzniku problémů s použitím efektivních cest řešení dluhů.

Podrobnosti na: www.fasst.cz (sekce přihlášení pohledávky), tel.: 607626745, fax: 472741050