zvýšení příspěvku bez souhlasu vlastníka

Vložil Monika S. (bez ověření), 10. Leden 2012 - 19:16 ::

Nepodepsali jsme nový předpis příspěvku vlastníka se zvýšenou sazbou za metr čtvereční. Nepodepsala více než desítka vlastníků. Přesto nám bylo nájemné placené přes SIPO zvýšené již nyní v lednu.

Důvodem proč jsme nepodepsali je komplikovaná a vyhrocená situace v domě, kde se podezření z finančních machinací našeho předsedy prokázalo jako pravda, bohužel. Požadujeme marně zápis z posledního shromáždění, kde by mělo být uvedeno jak shromáždění probíhalo a námitky přítomných vlastníků. Hlasování na Shromáždění neproběhlo řádně, to ale bez zápisu nemůžeme doložit.

Může nám být přesto zvýšen měsíční předpis příspěvku vlastníka?

Svolat nové Shromáždění a dosáhnout změny nějakou dobu potrvá. Co můžeme dělat nyní ?

  • příspěvky na správu
  • Judikáty
  • zápis ze shromáždění

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil lake, 11. Leden 2012 - 7:04

Tazatelka si evidentně plete zálohy na správu domu se zálohami na služby. Budu se dále zabývat zálohami na správu podle § 15 ZoVB.

Jde-li o skutečnosti a úkony spojené se schůzí či valnou hromadou právnické osoby, zastává soudní praxe názor, že v pochybnostech přechází důkazní břemeno na organizaci:
„… jestliže (…) družstvo znemožnilo dovolateli vedení důkazu o jeho tvrzeních, dochází v jeho důsledku k přenosu důkazního břemene z navrhovatele na družstvo“
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. 11. 2002, sp. zn. 29 Odo 41/2002

Lze dovodit per analogiam, že i SVJ je v pochybnostech povinno tvrdit a prokazovat, že nastaly zákonem předvídané skutečnosti (na základě kterých pak byla vlastníkům jednotek nově stanovena záloha na správu).

Tazatelce je tvrzeno, že došlo k řádnému schválení výše záloh na správu domu podle ustanovení § 15 odst. 2 ZoVB. Výbor to však nedoložil zápisem ze shromáždění ani prezenční listinou. Výbor SVJ je v pochybnostech povinen tvrdit a prokazovat:

  • že stanovení nové výše záloh na správu domu bylo uvedeno v pozvánce,
  • že pozvánky na shromáždění byly řádně doručeny v souladu se stanovami SVJ,
  • že se uskutečnilo shromáždění, které o věci hlasovalo (prokáže se zápisem),
  • že toto shromáždění bylo v okamžiku hlasování usnášeníschopné,
  • že nová výše záloh byla přijata zákonem požadovanou většinou hlasů,
  • že nová výše záloh je určena v souladu s § 15 odst. 2 ZoVB („tak, aby byly kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících měsících i v dalších letech“).

Nemůže-li výbor doložit některou z uvedených skutečnosti (kromě těch, o nichž není pochyb nebo jsou bezvýznamné), pak nový předpis záloh je nepřezkoumatelný. Je možno podat reklamaci předpisu záloh a zastavit platby do doby vyřízení reklamace. V reklamaci tazatelka bude tvrdit, že určité zákonem požadované podmínky nebyly splněny a vyzve výbor aby prokázal opak.

Lze plnit skládáním částek do notářské úschovy, informovat o tom SVJ písemně a zároveň vyzvat výbor aby prokázal splnění zákonných podmínek. Poslední možností by bylo obrátit se na soud do šesti měsíců od doby konání shromáždění, na němž bylo údajně rozhodnuto o zvýšení zálohy.

lake

Vložil Neználek (bez ověření), 11. Leden 2012 - 10:22

Poslední možností by bylo obrátit se na soud do šesti měsíců

Jaký důvod Vlastník skládající prostředky do notářské úschovy má, aby se sám obracel na soud?

Pokud radíte zaplatit až poté co „…zákonem požadované podmínky…“ budou splněny (=aikido)
pak mi iniciativní (i když po 6-sti měsících) podání žaloby připadá naopak jako „cesta válečníka“.

Neználek

Vložil blody (bez ověření), 10. Leden 2012 - 19:25

Hlavně si ujasněte co vlastně platíte, zda platíte příspěvek nebo nájemné. Jste kočka, pes nebo kočkopes.

Vložil Monika S. (bez ověření), 10. Leden 2012 - 19:31

Platíme – příspěvek vlastníka. Přesná formulace – měsíční předpis příspěvku vlastníka a úhrad služeb poskytovaných s užíváním bytu.

Používám li slovo nájem, tak to je zvyk z minulosti. Měl byste radu ?

Vložil blody (bez ověření), 10. Leden 2012 - 19:53

Pokud jste si navýšení příspěvku na správu na m2 neodhlasovali, nikdo vám příspěvek nemůže navýšit. Lze navýšit zálohy služeb v důsledku růstu DPH, to je možné. Souvisí to ovšem také s pravidly, které jste si odhlasovali nebo měli odhlasovat. Jak to u vás funguje, jaká máte pravidla my netušíme.

Vložil Monika S. (bez ověření), 11. Leden 2012 - 0:17

V našich Stanovách je uvedeno, že 3/4 většiny hlasů přítomných vlastníků je zapotřebí k přijetí o usnesení způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky.

Na poslední schůzi před měsícem hlasovalo pro zvýšení platby za metr čtvereční jen 54 procent z 97 procent přítomných vlastníků. Přesto už máme v lednové platbě zvýšenou částku !

Vložil Pavel, 11. Leden 2012 - 1:30

Moniko,

příspěvek na náklady podle § 15/1 ZoVB se schvaluje podle § 11/2 ZoVB tj. nadpoloviční většinou. To se asi stalo. Pokud nebudete platit řádně schválené příspěvky jste dlužník a jako s dlužníkem by s Vámi mělo být zacházeno. V konečném stádiu se může jednat o exekuci.

Vámi uváděný 3/4 souhlas se týká zcela jiné záležitosti, § 9a.

K činnosti Vašeho předsedy se nevyjadřuji, protože jste neuvedla nic konkrétního.

Hezký den!

Pavel

Vložil Monika 2 (bez ověření), 11. Leden 2012 - 22:06

Prosím, napište mi znění paragrafu 9 a). Pomůže to mě a dalším vlastníkům.

Snažím se jako laik získat informace od odborníků, abychom nejednali neuváženě nebo proti paragrafům. Stanovy jsme považovali za závazný dokument,ale když zde uvádí lidé různé, občas i protichůdné názory, pak jsem víc zmatená než abych věděla co dělat dál a jak se k problému postavit.

Studujeme dokumenty, Stanovy, co se dá dohledat, ale kdo není znalý, tak se snadno zamotá do slov a ne zcela přesných formulací. Zvýšený příspěvek budeme platit, ale také budeme dál jednat.

Vložil Pavel, 11. Leden 2012 - 22:11

Moniko,

nahoře je několik záložek. Záložka „Legislativa“ obsahuje základní předpisy pro SVJ. První předpis je zákon č. 72/1994 Sb. Přečtěte si ho alespoň do § 16. To čtení několikrát opakujte, není jednoduché.

Držím palce!

Hezký den!

Pavel

Vložil Monika 2 (bez ověření), 11. Leden 2012 - 22:51

Ještě jednou se ozývám – pročetla jsem § 9a a dále také § 11 (vícekrát)

Kde se píše : K přijetí usnesení o věcech, které jsou obsahem prohlášení podle §4, o schválení nebo o změně stanov, o uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám a o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek podle § 9a odst. 2 je zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů.

Podle tohoto paragrafu si myslím, že pro souhlas se zvýšením platby tzv. DZOM (dlouhodobé zálohy na opravy ..)měla být 3/4 většina všech přítomných hlasů. Což u nás nebyla, pro hlasovalo 53 %.

Jak je to tedy? Musí být pro víc jak 50% nebo 75% ?

Vložil AnonymousX (bez ověření), 12. Leden 2012 - 7:32

Moniko 2,

tzv. DZOM budou zálohy na správu a opravy. Předpokládám, že v prohlášení vlastníka nemáte stanovenou výši těchto plateb ani jiné zvláštní ustanovení, o služby se také nejedná. Podle §15 se výše stanoví usnesením shromáždění. A protože není uvedeno nic jiného, k přijetí usnesení stačí více než 50%.

Vložil Monika 2 (bez ověření), 11. Leden 2012 - 22:18

Pavle, děkuji, jdu studovat Legislativu.

Vložil Pavel, 11. Leden 2012 - 22:33

Moniko,

ani několikeré přečtení úvodních 16 ti paragrafů asi nebude stačit. Já to měl podobně.

Potom doporučuji literatu. Její výběr uvádím zde:

http://www.portalsvj.cz/…ormaci-o-svj

Až ji celou nastudujete, tak zjistíte co za paskvil je ten ZoVB.

Vítejte na palubě!

Hezký den!

Pavel

Vložil Monika 2 (bez ověření), 11. Leden 2012 - 23:03

No, pěkně děkuji za přivítání na palubě :-)

Portál a názory zde uvedené, stejně tak legislativa nám budou velmi užitečné pro rozhodování co a jak dále. Ale pro detailní studium odborné literatury nemám potřebný čas a v přemíře paragrafů se brzy ztrácím. Přesto budu paragrafy pročítat dále. Děkuji za užitečné odkazy.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".