Ztížení bezbariérového vstupu do domu

Vložil Anonymous, 29. Červen 2019 - 17:26 ::

Náš dům má dva vstupy, z toho jeden bariérový a jeden bezbariérový. U obou vstupů byla od jeho postavení zvonková tabla a možnost dálkového ovládání dveří domovním telefonem.

Nedávno bylo u bezbariérového vstupu odstraněno jak zvonkové tablo tak i možnost dálkového ovládání, tj. ani např. po zavolání mobilem není možné bezbariérový vstup uvolnit „bzučákem“ bez opuštění bytu.

Je takovýto postup v pořádku? Kde je věc právně upravena? Jak žádat nápravu, tj. uvedení do původního stavu? Jak postupovat, když k uvedení do původního stavu nedojde?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil e85f71 Dvořák Josef (bez ověření), 29. Říjen 2019 - 0:45

  Zkuste si vyhledat vaše SVJ na www.seznamSVJ.cz

  Vložil Justitianus, 5. Červenec 2019 - 2:19

  Pan Pavel II se mýlí. Nemá to nic společného s většinovým hlasováním, a už vůbec ne se stanovami SVJ.

  V první řadě si zjistěte, zda tablo i s dálkovým ovládáním z bytových telefonů je uvedeno v Prohlášení vlastníka jako společná část domu. Pokud je tomu tak, pak k odstranění této společné části by byla nutná změna Prohlášení vlastníka. Pokud byla společná část odstraněna bez souhlasu vlastníků jednotek, šlo o neoprávněný zásah do společných částí domu.

  Ten, kdo tablo a dálkové ovládání odstranil, bylo zřejmě SVJ. Požadujte tedy uvedení do původního stavu v souladu s prohlášením vlastníka budovy.

  Neuspějete-li u SVJ, požádejte o zařazení hlasování o této věci na nejbližším shromáždění. (K hlasování shromáždění o změně Prohlášení vlastníka budovy je nutný předchozí PÍSEMNÝ souhlas všech dotčených vlastníků jednotek, viz § 1169 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb..)

  Neuspějete-li ani tam, můžete se obrátit na soud do tří měsíců – ovšem pouze jde-li o „důležitý důvod“!!! To podle právního výkladu znamená, že bylo neoprávněně zasaženo do samotného právního postavení vlastníků jednotek, nebo do podstaty předmětu jejich vlastnictví z hlediska účelu jeho využití. K pojmu „důležitý důvod“ viz např. usnesení Nejvyššího soudu 26 Cdo 4567/2016 ze dne 15.3.2017.

  Nejde-li o důležitý důvod, soudy odmítají se takovými záležitostmi zabývat. Zda jde ve Vašem případě o důležitý důvod si netroufám odhadnout. Mohlo by to tak být například pokud vlastníkem jednotky je tělesně postižená osoba, která není schopna sama opustit byt a sjet výtahem do přízemí, aby otevřela vchodové dveře. Fakticky by tedy – po odstranění domovního telefonu a dálkového ovládání dveří – byla zablokována v bytě, bez možnosti umožnit přístup do bytu ošetřovatelům, návštěvníkům, pracovníkům sociálních služeb, doručovatelům, …

  Ve Vašem případě jde o odstranění (zničení) společné části, takže na soud se může obrátit kterýkoliv dotčený vlastník jednotky. Viz rozsudek:
  Podle § 1175 odst. 1 o. z. vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části. Poruší-li vlastník jednotky tyto povinnosti, může se dotčený vlastník domáhat ochrany svého vlastnického práva. Půjde-li o změnu společných částí domu, je třeba za „dotčené“ vlastníky považovat všechny vlastníky jednotek v domě, kteří jsou tak aktivně věcně legitimováni domáhat se odstranění neoprávněného zásahu do společných částí domu.
  (podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 287/2018, ze dne 30. 10. 2018)

  Justitianus

  Vložil Pavel II (bez ověření), 2. Červenec 2019 - 15:08

  pak je věc právně upravena ve Vašich stanovách. Změny stavu, které neodpovídají tomu ve kterém byl dům kolaudován je možný po schválení nejvyšším orgánem a tím je shromáždění vlastníků. Některé pak podléhají i stavebnímu řízení, ale to není tento případ. U družstevních a nájemních bytů se rozhoduje jen vlastník.

  Vložil Vilém (bez ověření), 1. Červenec 2019 - 16:01

  Napřed se zeptejte vašeho statutárního orgánu v případě SVJ, či správce v případě správy bez vzniku SVJ, na důvod. Pokud by šlo o trvalou úpravu, požádejte ostatní vlastníky, aby vám pomohli odhlasovat navrácení do původního stavu. K tomu potřebujete získat vlastníky s nadpoloviční většinou hlasů.

  Vložil Správce domu (bez ověření), 1. Červenec 2019 - 19:22

  Podle práva nesmí osoba odpovědná za správu domu (ani nadpoloviční většinou přítomných či jakýmkoli jiným podílem) rozhodnout o poškození spravované věci.

  Vložil ... (bez ověření), 1. Červenec 2019 - 21:04

  O jakém poškození píšete?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".